29-februari-2024 |
Vereniging zelfslachtende slagers viert 10-jarig bestaan

Vereniging zelfslachtende slagers viert 10-jarig bestaan

In 2014 richtte Koninklijke Nederlandse Slagers de VZS op om vragen en belangen van deze ondernemers te horen en vertegenwoordigen en om de toegenomen regeldruk en kosten voor toezicht betaalbaar en werkbaar te houden. Ondanks het krimpende aantal leden, zijn er voor de vereniging ook successen te vieren. Dit jaar bestaat de VZS 10 jaar. Wat doet de vereniging en hoe kijken de leden hiernaar?

Kwaliteitssysteem
• Ter beperking van regeldruk en administratieve lasten heeft VZS een kwaliteitssysteem ontwikkeld. Elk VZS-lid dat minder dan 10 GVE per week slacht neemt deel aan het kwaliteitssysteem.
• Het kwaliteitssysteem houdt in dat leden gebruikmaken van de modules, protocollen en standaardwerkwijzen, opgesteld door VZS en goedgekeurd door NVWA, waarmee zij aan wet- en regelgeving voldoen. Daartegenover staat dat kleine slachterijen (<10 GVE) een ontheffing hebben van de wettelijke karkasbemonsteringsfrequentie. De VZS organiseert voor deze bedrijven de karkasbemonstering die slechts 1 keer per jaar (bij goed resultaat) wordt uitgevoerd. Hierdoor heeft een kleine slachter die VZS-lid is minder kosten en minder administratie.
• Momenteel loopt er een onderzoek naar de mogelijkheid van beperktere karkascontrole voor slachterijen die 10 tot 20 GVE per week slachten.

Retributies (kosten NVWA)
• Door intensieve contacten met het ministerie LNV en de NVWA heeft VZS ervoor gezorgd dat de kosten voor keuring en toezicht van NVWA voor kleine en middelgrote slachters voor 2023 laag zijn gebleven.

Overleg met LNV en NVWA en politieke lobby
• VZS is de enige gesprekspartner namens kleine slachterijen voor overheidsinstelling en overheden. Deze overleggen hebben als doel om het werk voor bedrijven uitvoerbaar te houden en financiële en administratieve lasten te beperken.
• VZS maakt zich hard voor het voorkomen van cameratoezicht in kleine slachterijen.
• VZS organiseert bedrijfsbezoeken voor betrokken ambtenaren en politici om nut en noodzaak van kleine slachterijen aan het voetlicht te brengen.

• In 2022 is de Motie Van Campen aangenomen, door lobby vanuit KNS/VZS. Deze motie verzoekt de regering bij alle voorbereidende wet- en regelgeving expliciet aandacht te hebben voor maatwerkregels voor zelfslachtende slagers. Goed nieuws dus!
• In 2023 is een uitgebreid knelpuntenonderzoek onder leden uitgevoerd. De resultaten van dit onderzoek zijn begin 2024 aan demissionair minister Adema gepresenteerd, die de Tweede Kamer erover heeft geïnformeerd.

De vereniging
• Het beleid van VZS wordt aangestuurd door de Adviescommissie Zelfslachtende Slagers met daarin acht slachters. Dus slachters bepalen actief het beleid van de VZS.
• Leden van VZS worden eens per jaar uitgenodigd voor de algemene ledenvergadering. Naast verenigingszaken, komen hier ook inhoudelijke thema’s aan bod.

Producten en diensten
• Leden kunnen terecht met vaktechnische vragen.
• Leden kunnen terecht voor juridische ondersteuning, in sommige gevallen tegen bijbetaling van een laag tarief.
• Leden ontvangen periodiek een mailing met relevant nieuws, zoals de bereikte resultaten en de nieuwste ontwikkelingen.
• VZS creëert media-aandacht voor zelfslachtende slagers in de landelijke pers.
• Zelfslachtende slagers behoren sinds 2022 tot immaterieel erfgoed, leden van VZS ontvangen hier een mooie oorkonde van.

Wat vinden de leden van het 10-jarig bestaan van VZS? 
Henk Jonkers, zelfslachtende slager Henk Jonkers in Est

“Het voordeel van de VZS is dat ik beter geïnformeerd ben en ik heb een duidelijk handboek en controlelijsten. Ik krijg duidelijkheid over de werkwijze van de NVWA en ik heb op een prettige manier contact met de inspecteurs.”

Herman Beerten, Slachterij in Zieuwent
“Ik vind het een voordeel dat de karkasbemonstering (onderdeel van het kwaliteitssysteem, red.) goed is geregeld door de VZS; de afspraken worden voor me geregeld en er zijn goede protocollen en modules, waarmee onze werkwijze op papier is vastgelegd. De keuringskosten worden laag gehouden door de vereniging. En, als organisatie kun je meer dan als je alleen bent.”

Branche erkende meesterslager Wouter van de Veen, slagerij Wout van der Veen in Ederveen
“Een voordeel van het lidmaatschap van VZS is het ontzorgen van de regeldruk en het aanleveren van protocollen voor het slachten. Het heeft mij veel informatie opgeleverd, toen ik startte met slachten in 2020. Ik wens dat in de toekomst het kwaliteitssysteem uitgebreid kan worden voor leden die tot de middelgrote slachters behoren. Ik slacht voor de onderscheidende waarde van ons bedrijf en voor mij als ambachtsman.”

Meer informatie over VZS. Meer informatie over zelfslachtende slagers

Contactpersoon: Jacques Rijk. Beleidsmedewerker Ondernemerszaken & Vaktechnologie


Terug naar boven