13-december-2016 | Door: Kiki Stender

Nieuwe regels etiketten

Vanaf dinsdag 13 december 2016 zijn de nieuwe regels rond de verplichte voedingswaardevermelding op voorverpakte producten in werking gegaan, meldt de KNS. Deze regels zijn afkomstig uit de etiketteringsverordening (EG nr. 1169/2011). Eerder liet men weten dat de verplichting op voorverpakte producten van toepassing is. In de verordening worden een aantal uitzonderingen gemaakt op deze regel.

"Levensmiddelen met inbegrip van ambachtelijke levensmiddelen, die rechtstreeks door de producent in kleine hoeveelheden worden geleverd aan de eindverbruiker of aan de plaatselijke detailhandel die rechtstreeks aan de eindverbruiker levert", is een van die uitzonderingen. Het ministerie van de VWS en de NVWA zijn nog bezig met een goede uitwerking van de uitzonderingen. 

Op dit moment is al wel duidelijk; is het bedrijf erkenningsplichtig en/of wordt meer dan 50% van de producten aan derden geleverd, dan vallen deze producten (of de volledige bedrijven) mogelijk niet onder de uitzonderingsregels en moet de voedingswaarde op de etiketten worden vermeld. Het is nog onbekend hoe de NVWA en het ministerie van VWS de grens precies gaan leggen. 
Een voedingswaardedeclaratie op zelf geproduceerde voorverpakte producten die in eigen winkels verkocht worden is niet verplicht. Verkoop daarom de producten via eigen winkel. Voedingswaarde-vermelding is ook niet verplicht voor niet-voorverpakte producten die aan klanten in de winkel en aan derden worden geleverd.

 

Bron: KNS

Terug naar boven