23-oktober-2023 |
NFO waarschuwt voor negatieve gevolgen 'saptaks'

NFO waarschuwt voor negatieve gevolgen 'saptaks'

De Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO) slaat alarm over de mogelijke invoering van de 'saptaks', een belasting op puur vruchtensap gemaakt van Nederlandse appels en peren. Deze belasting zou niet alleen schadelijk kunnen zijn voor de reputatie van Nederlands fruit, maar kan ook voedselverspilling in de hand werken en een stijging van de CO2-uitstoot veroorzaken.

In een brief aan de Tweede Kamer drukt de NFO haar zorgen uit over de gevolgen van deze belasting. "De saptaks ontmoedigt consumenten om te kiezen voor gezonde, lokaal geproduceerde sappen", zegt Siep Koning, directeur van de NFO. Daarnaast wijst de organisatie op het potentieel verlies van inkomsten voor fruittelers en het risico op voedselverspilling. Vele appels en peren, die esthetisch niet perfect zijn voor verkoop als vers fruit, worden omgezet in puur vruchtensap. Met de invoering van deze belasting kan dit proces in gevaar komen.

Reputatie

De organisatie benadrukt ook het belang van de reputatie van Nederlandse fruitproducten. Een belasting kan het signaal geven dat deze sappen net zo ongezond zijn als energiedrankjes, wat de consumptie van lokale fruitproducten kan verminderen. Hierbij zou de Nederlandse fruitteeltsector, inclusief biologische en geïntegreerde teelt, nadeel kunnen ondervinden. Verder kan de 'saptaks' de consumptie van geïmporteerde dranken stimuleren, wat leidt tot hogere CO2-uitstoot en meer milieudruk.

Heroverweging

De NFO dringt bij de Nederlandse regering aan op heroverweging van deze voorgestelde belasting. "Beleidsmaatregelen moeten de fruitteeltsector ondersteunen en tegelijkertijd duurzaamheid en gezonde voedingskeuzes bevorderen", aldus de NFO.

Als reactie heeft Caroline van der Plas van de BoerBurgerBeweging aangegeven reeds aandacht voor dit thema te hebben gevraagd in de Tweede Kamer. Een motie die ze indiende werd echter afgewezen.

Nfofruit.nl

Terug naar boven