17-mei-2023 |
185 investeerders eisen aanpak plastic crisis

185 investeerders eisen aanpak plastic crisis

Een groep van 185 investeerders met een gezamenlijk vermogen van 10 biljoen dollar, gecoördineerd door de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO), roept op tot drastische maatregelen om de plastic crisis aan te pakken. 

In een gezamenlijke verklaring wijzen zij op de bedreiging die de hele levenscyclus van plastic vormt voor het milieu, het klimaat, de biodiversiteit, de volksgezondheid en de mensenrechten. De geschatte kosten van plasticvervuiling, waaronder schoonmaak, aantasting van ecosystemen en medische behandelingen, bedragen meer dan 100 miljard dollar per jaar.

Financiële risico’s

Bedrijven die de gevolgen van plasticvervuiling niet aanpakken, lopen volgens de investeerders financiële risico's die waardecreatie en investeringsrendementen bedreigen. Om deze reden roepen de investeerders bedrijven op om hun inspanningen om de plastic crisis te bestrijden op te voeren. Bedrijven moeten hun afhankelijkheid van plastic verminderen en herbruikbare verpakkingssystemen opschalen. Ook moeten bedrijven hun publieke steun verlenen aan ambitieus beleid inzake plasticvermindering.

Sleutelrol voedingsindustrie

De investeerders wijzen erop dat bedrijven in de voedingsindustrie en consumptiegoederen een sleutelrol hebben bij het doorvoeren van een schaalbare verandering. Het verminderen van de afhankelijkheid van de industrie van kunststoffen is een belangrijk onderdeel van de transitie naar een duurzamere productie en consumptie. De investeerders vragen bedrijven om een actieplan met duidelijk gedefinieerde tijdschema's te presenteren en de voortgang afhankelijk te maken van externe verificatie.

Duidelijk signaal

Volgens de Ellen MacArthur Foundation – een organisatie die grote plastic producenten en gebruikers bijeenbrengt rond gemeenschappelijke doelen – vergroten bedrijven hun gebruik van plastic verpakkingen voor eenmalig gebruik in het algemeen, in plaats van te verminderen, en tonen ze geen geloofwaardige en ambitieuze plannen voor hergebruik. De investeerders geven hiermee een duidelijk signaal af aan bedrijven dat zij onder grotere druk zullen komen te staan als zij niet snel actie ondernemen om hun plastic voetafdruk substantieel te verminderen.

Vbdo.nl

Terug naar boven