05-juli-2016 | Door: Gerhard Kwak

Bakkersverenigingen

NBOV; Nederlandse Brood- en banketbakkers ondernemersvereniging

De NBOV en de bakkersondernemers zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. NBOV is een fusie tussen BBOV, BCOB en de oude NBOV. De huidige NBOV wordt zoveel mogelijk bestuurd door vertegenwoordigers uit de praktijk. Dat wil zeggen praktiserende brood- en banketbakkers én vertegenwoordigers van groepen (banket)bakkers met gelijksoortige belangen, problemen en vragen. Via deze aanpak is het mogelijk geworden een doelgerichte collectieve belangenbehartiging voor de bedrijfstak na te streven. Naast een praktijkgericht bestuur, dat zeer nauw bij de uitvoering betrokken is, vindt ook plaats via vertegenwoordigingen in diverse commissies, adviesraden en werkgroepen. 

De vereniging heeft iedere (banket)bakkerondernemer niet alleen vanuit het collectief, maar ook vanuit de individuele dienstverlening iets te bieden. Met behulp van actieve voorlichting en communicatie vervult de NBOV een antennefunctie voor de leden, de branche en de overige doelgroepen. 

©NBOV

NVB : Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij

De Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij is een werkgeversorganisatie die de belangen van de middelgrote en grote industriële bakkerij-ondernemingen in Nederland behartigt. De NVB vertegenwoordigt de groep van industriële bakkerijbedrijven die in de bedrijfstak over het jaar 2017 een volumeaandeel van 83,5% en een waardeaandeel van 78,8 % in de totale broodmarkt van Nederland hadden. 

De visie van de NVB is als volgt:

♦ Aan de leden van de NVB bieden we een platform voor (kennis)uitwisseling en bundelen we de krachten op het terrein van Arbeid en Recht, Product en Recht en gezondheid van brood onder het motto "Samen Sterk".
♦ We willen op die terreinen de toonaangevende speler in het publieke en politieke debat zijn voor de industriële broodbakkerijen in Nederland. 
♦ We laten gevraagd en ongevraagd onze stem horen en behartigen continu de belangen van onze leden op de geformuleerde werkvelden.
♦ Intussen bouwen we aan de in- en externe waarde van het merk NVB.
♦ De NVB staat garant voor service, actualiteit en kwaliteit in algemene zin en voor het vakmanschap en kwaliteit van onze leden.

Vanuit die visie is de volgende missie van de NVB geformuleerd: 
Het bevorderen van kennis en kunde aangaande de industriële broodbakkerijen binnen een optimaal ondernemersklimaat voor de leden door een actieve en actuele belangenbehartiging van industriële broodbakkerijen.                                                                                                

Meer info: Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij 

Bakery Nexus

Bakery Nexus is een onafhankelijke vereniging die bestaat uit jonge en enthousiaste leden die allemaal werken in de (inter)nationale bakkerijbranche. De leden hebben de ambitie om zich binnen de branche verder te ontwikkelen en/of hebben hierin al een wezenlijke positie.

Bakery Nexus deelt kennis en zoekt actief naar nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen en buiten de branche. De vereniging streeft ernaar om in de toekomst te zorgen voor een kwalitatieve borging van het management en het bestuurlijk niveau in de sector. 

©Bakery Nexus

Het echte bakkersgilde

Het echte bakkersgilde is een samenwerkingsverband van ambachtelijke bakkers in Nederland en is al jaren een vertrouwd begrip voor consumenten en vakbroeders. 

In 1967 kregen een aantal bakkers het idee om samen een vuist te maken tegen de oprukkende broodfabrieken. Ze besloten ervaringen, recepturen en vakkennis met elkaar uit te wisselen. Doordat steeds meer bakkers zich konden vinden in deze samenwerking, groeide de club en ontstond de Stichting Echte Bakkersgilde.

Inmiddels zijn er 173 echte bakkers die het keurmerk mogen dragen. Samen hebben zij 358 winkels. De eigenaren van deze winkels zijn zelfstandige ondernemers die zijn toegelaten omdat ze voldoen aan de strenge kwaliteitseisen. Omdat het Gilde geen franchise is, hebben haar leden de vrijheid hun eigen ideeën en smaak tot uiting te laten komen. Dit maakt dat geen enkele echte bakkerswinkel hetzelfde is.

©De Echte Bakker

Heerlijk & Heerlijk

Binnen Heerlijk & Heerlijk, het Gilde van de Betere Banketbakkers, zijn ruim honderd zelfstandige banketbakkers verenigd. Verspreid over het gehele land waarborgen deze betere banketbakkers, stuk voor stuk, topkwaliteit in banket. Het zijn de verwenners bij uitstek, want overal waar feest is zijn zij. Of het nu gaat om een verjaardag, een jubileum, een trouwdag of gewoon zomaar. De banketbakkers van Heerlijk & Heerlijk staan graag klaar voor hun klanten.

©Heerlijk & Heerlijk

NBC : Het Nederlands Bakkerij Centrum

Het Nederlands Bakkerij Centrum is het kennis- en adviescentrum voor de bakkerijbranche. NBC is een stichting en staat onder toezicht van de twee brancheorganisaties in de bakkerijbranche: NBOV en NVB. 

NBC biedt verschillende diensten aan. Deze kennis deel het NBC niet alleen met de sector, maar ook met gezondheidsprofessionals en de consument. Hierbij moet worden gedacht aan voorlichting via de website brood.net, maar ook aan diverse campagnes zoals Het Nationaal Schoolontbijt. 

Naast de opbouw en overdracht van kennis, organiseert het NBV ook nog diverse wedstrijden, evenementen en bijeenkomsten die de marktpositie van bakkersbedrijven versterken. Denk hierbij aan Bakker met Ster, de Meestertitels Boulanger en Patissier en diverse masterclasses. 

©NBC

Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Aan het vervaardigen en verkopen van bakkersartiekelen zit heel veel vast, niet alleen op het (vak)technische en economische vlak, maar ook op het sociale vlak. Denk hierbij aan arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden, scholing en de arbeidsmarkt. Deze stelling zal in deze hectische en gecompliceerde tijd door iedereen die in de bakkerij een beetje ervaring heeft, worden onderschreven. 

Maar ook  tientallen jaren geleden ging deze stelling al op. Daarom hebben de werkgevers- en werknemersverenigingen in januari 1971 de (voorloper van de) Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf opgericht. De gedachte die daaraan ten grondslag lag, was dat er een fonds moest komen om de ontwikkeling op het sociale vlak branchebreed te financieren en daardoor te stimuleren. 

©Stichting Sociaal Fonds Bakkersbedrijf

Terug naar boven