23-oktober-2020 | Door: Kiki Stender
Meer streekproducten op het bord

Meer streekproducten op het bord

Er zijn 8 nieuwe Gelderse initiatieven gestart om meer regionale producten af te zetten in Gelderland. Overeenkomstig doel: ervoor zorgen dat voedsel van de boer met zo min mogelijk tussenstappen op het bord van de consument terecht komt.  

Tijdens de online Gelderse Korte Keten Sessie op 5 oktober, waar meer dan 130 ondernemers, initiatiefnemers, kennisinstellingen en overheden uit de hele provincie aan meededen, werden de 8 nieuwe initiatieven bekendgemaakt. In de regio Arnhem – Nijmegen komt bijvoorbeeld een coöperatieve snijderij waar regionale producten worden gewassen, gesneden en verpakt. In de Achterhoek starten 44 boeren samen met Achterhoek Toerisme en Binnenstad Zutphen met een campagne voor toeristen en inwoners. En op het World Food Centre terrein in Ede komen veel potentiële consumenten op het World Food Centre bij elkaar; de partners van de samenwerking ontwikkelen onder meer een restaurant en een pickup-point om de consumenten van regionale producten te voorzien. Er komen ook afhaalplekken voor consumenten. 

Regionaal roggebrood

Ook het Brummense roggebrood is een mooi voorbeeld van een korte voedselketen. De teelt en de productie worden geheel verzorgd door lokale ondernemers met lokale producten. Het Brummense streekproduct is gemaakt van rogge van de akkers Boerderij De Nieuwenburgt van boer Hans Nieuwenburg; zonder gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Het brood wordt gebakken door Bakkerij Verbeek in Brummen. Van de 10 ton rogge die van de velden komt, maakt deze bakker 12.000 roggebroden die in de regio worden verkocht, onder andere bij Boerderijwinkel De Nieuwenburgt in Spankeren.

Eerlijke prijs

Provincie Gelderland zette in 2014 het Gelders Kennisnetwerk Voedsel op. Sinds 2016 is er een subsidieregeling om korte voedselketens te stimuleren. Gelders gedeputeerde Peter Drenth: ‘Korte voedselketens helpen ervoor te zorgen dat een boer een eerlijke prijs voor zijn product krijgt. De producten komen uit de regio, waardoor er veel minder transportkosten zijn. En dat is ook nog eens duurzamer. Het is één van de stappen die wij vanuit Provincie Gelderland belangrijk vinden met het oog op een economisch en ecologisch meer duurzame landbouw.”  

Initiatieven stimuleren

Eén op de tien Gelderse boeren zet nu producten af via de korte voedselketen, zo blijkt uit onderzoek dat Jan Willem van der Schans eerder voor provincie Gelderland uitvoerde. Provincie Gelderland wil dat dit in 2023 twee keer zoveel is. Peter Drenth: “Als provincie kunnen wij dit soort initiatieven stimuleren en ondersteunen, maar het zijn de ondernemers die het moeten doen.” 

Landelijk

De Nederlandse provincies, het ministerie van LNV en de Taskforce Korte Keten gaan de komende tijd intensief samenwerken om de ontwikkeling van de korte keten te versnellen. Drees Peter van den Bosch, voorzitter Taskforce Korte Keten: “Een van de belangrijkste thema’s die ook weer naar voren kwam tijdens de Nationale Handelsmissie van 7 oktober, is dat er behoefte is aan opschaling en regie. Vroeg of laat lopen korte-keten-ondernemers tegen obstakels aan, op het gebied van logistiek, data, of wet- en regelgeving. Deze grote uitdagingen kunnen we alleen oplossen als we boven-regionaal en landelijk samenwerken. We zijn dan ook heel blij dat we nu de krachten kunnen bundelen met provincies en LNV.”

www.gelderskennisnetwerkvoedsel.nl

Maak het verschil, Support Your Locals
In crisistijd heeft de landelijke beweging Support Your Locals heel Nederland opgeroepen op om zoveel mogelijk lokale voedselproducenten te steunen en vanaf nu te kiezen voor lokaal, en te streven naar kortere voedselketens. Van de speciaalzaak om de hoek tot de boerderij aan de rand van de stad. Op Support Your Locals zie je alle lokale voedselproducenten die hun krachten hebben gebundeld.
www. supportyourlocalsnl.nl

 

Terug naar boven