23-oktober-2023 |
Vleescon­sumptie bereikt historisch dieptepunt in 2022

Vleescon­sumptie bereikt historisch dieptepunt in 2022

De recent gepubliceerde Vleesnota 2023 onthult een opmerkelijke trend: Nederlanders lijken hun vleesconsumptie stapsgewijs te verminderen. Volgens recente cijfers van Wageningen University & Research is het totale verbruik van vlees en vleeswaren per Nederlander gedaald naar een historisch dieptepunt van 75,0 kg (op basis van karkasgewicht) in 2022. Dit betekent een daling van ruim een kilogram ten opzichte van het voorgaande jaar, 2021. Sterker nog, sinds de eerste rapportage in 2005, is dit het laagste verbruikscijfer.

Deze trend, die zich na 2019 heeft ingezet, laat een verschil zien van bijna 3 kg ten opzichte van de 77,8 kg die in 2019 werd geconsumeerd. Opvallend is dat vooral de consumptie van rund- en pluimveevlees aanzienlijk is afgenomen in vergelijking met 2021, terwijl het verbruik van varkensvlees stabiel is gebleven.

Vergelijking met VCP

Deze bevindingen sluiten aan bij de resultaten van de Voedselconsumptiepeiling (VCP) uitgevoerd door het RIVM. Hoewel er methodologische verschillen bestaan tussen de VCP 2019-2021 en de Vleesnota 2023, is de overkoepelende trend consistent: de daling in vleesconsumptie. Interessant is dat, ondanks deze afname, de vleesinname van Nederlanders nog steeds aanzienlijk hoger is dan de aanbevolen hoeveelheid volgens de Schijf van Vijf.

Invloed van inflatie

In een poging de achterliggende oorzaken van deze trend te begrijpen, wijst de Vleesnota op de invloed van inflatie. 2022 werd gekenmerkt als een 'inflatiejaar'. Het blijkt dat met name vleessoorten die het meest onderhevig waren aan inflatie, zoals rund- en pluimveevlees, sterk daalden in verkoopcijfers via supermarkten en lokale slagers. Varkensvlees, dat minder te lijden had onder de inflatie, vertoonde een minder sterke daling.

In conclusie, de cijfers laten zien dat Nederlanders steeds bewuster kiezen als het om vlees gaat. Wat de toekomst brengt, blijft afwachten, maar de huidige trend wijst op een veranderend consumptiepatroon.

Wur.nl

Terug naar boven