18-januari-2023 |
Varkens­vlees­pro­ductie daalt met 9,5 procent in 2032

Varkens­vlees­pro­ductie daalt met 9,5 procent in 2032

De EU-commissie verwacht dat de vraag naar vlees wereldwijd zich de komende tien jaar anders zal ontwikkelen. De Commissie verwacht namelijk een daling van 2,2 miljoen ton (9,5 procent) van de varkensvleesproductie tegen 2032.

Volgens de huidige langetermijnprognose van de Brusselse Commissie zal de wereldwijde vraag naar vlees de komende tien jaar tot 2032 met ongeveer 43 miljoen ton toenemen. In de Europese Gemeenschap zelf ziet het er echter heel anders uit, want met uitzondering van pluimvee moeten de spelers in de vleesindustrie rekening houden met een teruglopende productie en consumptie.

3,6 procent daling EU-consumptie

De Brusselse Commissie gaat ervan uit dat duurzaamheidskwesties steeds meer invloed hebben op de productie en consumptie van vlees en zullen leiden tot een neerwaartse trend. Zo zal de vleesconsumptie in de EU tegen 2032 naar verwachting met ongeveer 1,36 miljoen ton of 3,6 procent dalen in vergelijking met het gemiddelde voor 2020-2022.

Productieproces en herkomst

Voor de gemiddelde consumptie per EU-hoofd van de bevolking wordt uitgegaan van een daling van 1,5 kilogram vlees. De vleesproductie in de lidstaten zal in de komende periode naar verwachting zelfs met 2,57 miljoen ton of 5,8 procent dalen. Bezorgdheid van consumenten over milieu en klimaatverandering zal leiden tot meer aandacht voor het productieproces en de herkomst van de producten. Een daling van de varkensvleesproductie is al in gang gezet. Landen als Duitsland, Denemarken, Engeland en Nederland zagen het afgelopen jaar een productiedaling van 5 tot 10 procent.

Varkensvleesproductie neerwaartse trend

De gemiddelde varkensvleesconsumptie van een EU-burger zal de komende tien jaar naar verwachting dalen met 1,3 kilogram; dit komt overeen met een vermindering van bijna 961.000 ton of 5,1 procent in de EU als geheel. De EU Commissie ziet de productie van varkensvlees echter in een nog sterkere versnelling achteruit gaan; zij verwachten tegen 2032 een daling met 2,2 miljoen ton of 9,5 procent. Als redenen worden stijgende productie-eisen, dalende consumptie en verminderde exportmogelijkheden als gevolg van Afrikaanse varkenspest (AVP) genoemd.

Pigbusiness.nl

Terug naar boven