27-maart-2024 |
Unilever neemt afscheid van ijsdivisie

Unilever neemt afscheid van ijsdivisie

Unilever kondigt op 19 maart een ingrijpende verandering aan in haar bedrijfsstructuur. Deze wijziging omvat het afsplitsen van de ijsdivisie en het introduceren van een omvangrijk productiviteitsprogramma. Deze stappen zijn onderdeel van het 'Growth Action Plan' (GAP), gericht op het verscherpen van de bedrijfsfocus en het stimuleren van duurzame groei.

De Raad van Bestuur van Unilever heeft besloten de ijsdivisie af te splitsen. Dit besluit is ingegeven door de unieke bedrijfskenmerken van deze divisie, zoals een eigen supply chain en verkoopkanalen voor bevroren producten. Deze afwijkende kenmerken vereisen een ander bedrijfsmodel dan dat van Unilever's overige activiteiten. Door deze afsplitsing wil het bedrijf zowel de ijsdivisie als Unilever zelf in staat stellen zich te concentreren op hun specifieke groeipotentieel.

De ijsdivisie, die in 2023 een omzet van €7,9 miljard realiseerde, omvat topmerken zoals Wall's, Magnum en Ben & Jerry's. Deze stap maakt het mogelijk dat de ijsdivisie zich als zelfstandige onderneming verder kan ontwikkelen en investeren in zijn unieke strategie en operatie. De verwachting is dat de volledige afsplitsing eind 2025 zal zijn voltooid, waarbij verschillende opties voor de scheiding worden overwogen om de belangen van aandeelhouders te maximaliseren.

Introductie van het productiviteitsprogramma

Naast de reorganisatie van de bedrijfsstructuur, implementeert Unilever een uitgebreid productiviteitsprogramma. Dit programma is gericht op het creëren van een slankere en efficiëntere organisatie, ondersteund door technologische investeringen. Met dit programma verwacht Unilever in de komende drie jaar ongeveer €800 miljoen te besparen. Deze besparingen zullen de operationele dis-synergieën van de afsplitsing van de ijsdivisie meer dan compenseren. Het programma zal ook zorgen voor een reductie van complexiteit binnen het bedrijf, met een focus op standaardisatie van processen en technologiegedreven efficiëntieverbeteringen.

Deze wijzigingen zullen naar verwachting invloed hebben op ongeveer 7.500 voornamelijk kantoorfuncties wereldwijd. Unilever benadrukt het belang van overleg met medewerkers en vertegenwoordigers in dit proces, en belooft respectvol om te gaan met de impact op het personeel.

Toekomstvisie en impact

Door de afsplitsing en het productiviteitsprogramma kan Unilever zich concentreren op haar sterkste en meest schaalbare merken. Deze strategie zal naar verwachting leiden tot duurzame groei en verbeterde winstgevendheid. Ian Meakins, voorzitter van Unilever, benadrukt dat deze stappen het bedrijf zullen transformeren tot een meer gefocuste en hoger presterende onderneming.

CEO Hein Schumacher voegt toe dat deze veranderingen Unilever in staat zullen stellen om haar innovatiekracht en marktbenadering effectiever toe te passen. Dit onderstreept de toewijding van Unilever aan het leveren van sterke, duurzame groei en verbeterde winstgevendheid, terwijl tegelijkertijd zorgvuldig wordt omgegaan met de betrokken medewerkers.

Unilever.nl

Terug naar boven