26-oktober-2021 | Door: Kiki Stender
Tegengeluiden Farm to Fork strategie

Tegengeluiden Farm to Fork strategie

Als onderdeel van haar Green Deal Roadmap heeft de EU-Commissie de strategieën Farm to Fork (F2F) en Biodiversiteit (BD) gelanceerd om de milieu- en klimaatuitdagingen aan te gaan. In de afgelopen maanden hebben verschillende belangrijke rapporten en studies getracht de impact van de door de EU-Commissie vastgestelde doelstellingen te beoordelen en te meten.

Studies uitgevoerd door de USDA, HFFA Research, het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de EU (JCR), de Universiteit van Kiel en Wageningen Universiteit en Research komen allemaal tot de conclusie dat er verschillende belangrijke gevolgen, afwegingen en blinde vlekken zijn die dringend door beleidsmakers in de EU (en daarbuiten) moeten worden overwogen:

  • JCR voorspelt dat de verwachte daling van 40 tot 60% van de broeikasgasemissies van de Europese landbouw zal leiden tot uitbesteding van de Europese landbouwproductie, met inbegrip van de emissies ervan, aan derde landen. 
  • De universiteit van Kiel voorspelt dat Europa een netto-importeur van voedsel zou kunnen worden, wat lijnrecht ingaat tegen de open strategische autonomie die de EU-Commissie tijdens de COVID-crisis heeft gepresenteerd. 
  • De USDA-studie concludeert dat de doelstellingen van de F2F-strategie kunnen leiden tot voedselonzekerheid voor 22 miljoen mensen.

Landbouw en dierlijke productie

De landbouwproductie in de EU zal dalen - in sommige gebieden en voor sommige producten vrij drastisch. Volgens de laatste WUR-studie zal de productie door het cumulatieve effect van de streefcijfers gemiddeld met 10 à 20% dalen, waarbij de daling voor bepaalde gewassen tot 30% kan oplopen. Wat de dierlijke productie betreft, wijst de studie van de universiteit van Kiel op een daling van de rundvleesproductie in de EU met gemiddeld 20% en van de varkensvleesproductie met gemiddeld 17%.

“We moeten een gemeenschappelijk begrip hebben van de uitdagingen waarmee we worden geconfronteerd bij het nastreven van de F2F-doelstellingen,” aldus CropLife Europe. “Dit inzicht moet gebaseerd zijn op een door de EU-Commissie uitgevoerde alomvattende effectbeoordeling. De meest recente studie van WUR toont duidelijk aan dat een geïsoleerde beoordeling van de effecten van de doelstellingen, zoals de Commissie van nu af aan lijkt te willen doen, slechts een gedeeltelijk beeld zal geven van de totale realiteit waarmee de boeren en de agrovoedingssector in het veld te maken krijgen.”

Croplifeeurope.eu

Reactie SGP: Europarlement speelt met voedselproductie
 De SGP noemt het onverantwoord dat het Europees Parlement heeft ingestemd met onhaalbare doelen voor de landbouw. Bert-Jan Ruissen, Europarlementslid SGP wijst erop dat de EU-Commissie geen grondig onderzoek deed naar de ingrijpende doelen. Wel ligt er een eigen deelstudie van de Commissie, die waarschuwt voor de risico's. Ook andere studies waarschuwen voor inkomensverliezen voor boeren en tuinders.

Een omstreden doel is dat boeren en tuinders 50% minder gewasbeschermingsmiddelen mogen gebruiken in 2030. "Dat kun je niet opleggen bij een natuurproduct. Wat als er weer een natte zomer is vol schimmels en plantenziektes? Dan maar even geen brood?", aldus Ruissen. De strategie wil ook 25% van de landbouwgrond bestemmen voor biologische productie. Ruissen vraagt zich af of er wel vraag is naar extra bio-producten.

De partij roept de landbouwministers op om de plannen af te remmen. Dat kan, omdat de strategienota binnenkort op de agenda komt van de landbouwministers van de EU-landen.

Terug naar boven