27-maart-2024 |
Eiwitboeren onder druk door prijsda­lingen

Eiwitboeren onder druk door prijsda­lingen

De Nederlandse landbouwsector staat bekend om zijn innovatie en duurzaamheid, eigenschappen die essentieel zijn in de hedendaagse voedingsindustrie. Echter, recente ontwikkelingen tonen aan dat zelfs de meest vooruitstrevende sectoren onder druk kunnen komen te staan. 

De producentenorganisatie Eiwitboeren van Nederland, een collectief van telers van peulvruchten, ervaart momenteel een significante daling in de prijzen van hun gewassen. Deze daling betreft voornamelijk kidneybonen, bruine bonen en kapucijners, belangrijke producten voor de Nederlandse voedselverwerkende industrie.

Prijswijzigingen en marktdynamiek

In 2024 is er sprake van een opmerkelijke prijsdaling. Kidneybonen kennen een verlaging van 24% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bruine bonen en kapucijners volgen met respectievelijk 17% en 13%. Deze prijsveranderingen zijn niet zonder gevolgen. Afnemers rechtvaardigen deze daling door te wijzen op de dalende wereldwijde graanprijzen. Echter, de Eiwitboeren van Nederland stellen vraagtekens bij deze redenering, gezien de aanzienlijke verschillen tussen graan en peulvruchten in teelt, voedingswaarde en marktsegmentatie. Dit brengt een nieuwe discussie op tafel over de prijsvorming en waardering van deze gewassen in de huidige voedselketen.

Bijdrage aan duurzaamheid en biodiversiteit

De teelt van plantaardige eiwitten in Nederland is niet alleen van economisch belang, maar draagt ook bij aan belangrijke milieu- en duurzaamheidsdoelstellingen. Deze teelt bevordert de biodiversiteit, reduceert CO2-uitstoot en vermindert stikstofinput. Uit onderzoek blijkt dat de consument de Nederlandse herkomst van peulvruchten waardeert, zowel vanuit duurzaamheidsoogpunt als ter ondersteuning van de lokale boeren. Dit onderstreept het belang van deze teelt voor een toekomstbestendige agrarische sector.

Een oproep voor eerlijke waardering

Ondanks deze voordelen wordt de sector geconfronteerd met uitdagingen. De Eiwitboeren van Nederland benadrukken de noodzaak van een eerlijke financiële waardering voor hun inspanningen. Ze pleiten voor een onafhankelijke prijsnotering voor Nederlandse peulvruchten, los van de fluctuaties in de graanmarkt. Het bestuur van de organisatie nodigt ketenpartijen en overheden uit voor gesprekken om samen de sector te versterken. Hun boodschap aan collega-telers is duidelijk: door samenwerking kunnen ze sterker staan tegenover de uitdagingen in de markt.

Eiwitboeren.nl

Terug naar boven