07-september-2022 |
NBOV wil een oplossing voor stijgende energiekosten

NBOV wil een oplossing voor stijgende energiekosten

De zorgen om de stijgende kosten, met name de gasprijzen, lopen hoog op. Bakkersbedrijven met energiekosten die tien keer zo hoog uitpakken zijn geen uitzondering meer. De prijs van een brood kan niet onbeperkt stijgen en negatieve bedrijfsresultaten zijn ook geen optie.

Het huidige vooruitzicht is onacceptabel. Zeker vergeleken met omliggende landen, waar de gasprijzen flink lager zijn. De geluiden vanuit Den Haag om ook andere lasten bij ondernemers te leggen zijn onaanvaardbaar, aldus de NBOV.

Wat wordt al gedaan?

De NBOV heeft Den Haag opgeroepen om met een snelle oplossing te komen. De lobby is vooral met en via MKB-Nederland. Mede door de flitsenquête van afgelopen juni zijn er veel voorbeelden van bedrijven verzameld, deze zijn ook bekend bij de ministeries in Den Haag. NBOV-voorzitter Arend Kisteman heeft Minister Jetten gesproken. De minister gaat binnenkort op bedrijfsbezoek bij een ambachtelijke bakkerij. Inmiddels is er ook veel aandacht in de media over dit onderwerp.

Wat gaan we doen?

Kortom, er gebeurt veel maar het is onvoldoende. Vandaar dat de NBOV ook op een andere, ludieke manier haar stem gaat laten horen. Dat doet de organisatie publieks- en politiek vriendelijk. 

Voor nu is het advies om, waar dat mogelijk is, kritisch om te gaan met het gebruik van gas en energie. Al is dat meestal een druppel op een gloeiende plaat. Ga in gesprek met je energieleverancier over aflopende energiecontracten en laat je goed informeren en adviseren.

Ook kunnen leden zich aanmelden voor de collectieve inkoop. Het collectief start vanaf 1 januari 2024. Let wel dat collectief inkopen nooit de stijging van de huidige energieprijzen kan compenseren.

Nbov.nl

Terug naar boven