26-januari-2023 |
HAK gaat over op biologisch

HAK gaat over op biologisch

HAK wil in 2027 volledig zijn overgestapt op biologische teelt voor alle groenten en peulvruchten uit Nederland. Dat staat in het ‘Groene Akkerplan’ van HAK, een actieplan dat de groente- en peulvruchtenfabrikant volgt om de teelt verder te verduurzamen. HAK is zich bewust van de grote opdracht die zij zichzelf hiermee stelt, maar ziet het als een strategisch belangrijke stap voor de organisatie. Daarbij zet HAK het stimuleren van de consumentenvraag naar biologisch voorop, waarbij het verdienvermogen voor en een nauwe samenwerking met de teler een belangrijke voorwaarde zijn.

Met deze ambitie gaat HAK sneller dan het Nederlandse Actieplan voor Groei van biologische productie en consumptie van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). De overheid streeft hiermee naar een biologisch landbouwareaal van 15% in 2030. HAK wil per 2027 al haar lokale groenten en peulvruchten biologisch telen, wat 85% van het volume is. De eerste inschattingen zijn dat HAK hiermee ongeveer 10% van de totale groei van het biologische akkerbouwareaal in Nederland voor haar rekening zal nemen. De eerste biologische groenten, rode bieten, worden dit najaar geoogst en verschijnen dan ook in de schappen. In de daaropvolgende jaren volgt de rest van de groenten in een stap-voor-stap programma.

HAK ziet kansen in biologisch als het gaat om het ontwikkelen van lokale, toekomstbestendige akkerbouw met een goed verdienvermogen voor de teler. Het keurmerk is bovendien wettelijk verankerd en het meest bekende en internationaal meest geharmoniseerde certificeringssysteem voor duurzame landbouw. Daarnaast wordt er op provinciaal, nationaal én Europees niveau ingezet op meer biologisch. HAK wil in deze beweging graag een voortrekkersrol vervullen.

Hak.nl

Terug naar boven