26-januari-2021 | Door: Kiki Stender

Vegamonitor: Steeds minder mensen zien zichzelf als vleeseter

Steeds minder mensen zien zichzelf puur als vleeseter. 55% van de Nederlanders typeert zich zo, dat was het jaar ervoor nog 59%. Bijna 34% van de huishoudens heeft voornemens in 2021 minder vlees te eten. 31% van de Nederlanders zegt dit vooral te doen voor volgende generaties. Jongere generaties zijn zich bewuster van de schadelijke gevolgen van (veel) vlees eten en zetten ook stappen om dat te verminderen, jongeren onder de 30 jaar geven bijvoorbeeld twee keer zo vaak aan vegetariër of veganist te zijn. Dit blijkt uit de Vegamonitor, een jaarlijks onderzoek van Natuur & Milieu naar het eetgedrag van Nederlanders.

Al jaren zeggen Nederlanders minder vlees te willen eten, maar in de praktijk gaat de verandering langzaam. Uit de Vegamonitor van 2019 bleek dat het gezin invloed heeft op de keuze voor vlees of vegetarisch eten. Bij een vijfde van de huishoudens met kinderen tussen de 13 en 17 jaar, worden de ouders geïnspireerd door de kinderen om minder vlees te gaan eten.

De jonge generatie is bewuster en bezorgder

De jongere generatie (onder de 40) geeft beduidend vaker (52% vs. 46% gemiddeld) aan dat iedere dag vlees eten niet meer van deze tijd is. Redenen voor jongeren om weleens vegetarisch te eten zijn ook veel vaker aan het milieu gekoppeld. Omdat ze bij willen dragen aan het milieu (49% vs. 39%) en vanwege het klimaat (31% vs. 14%). Vooral bij de jongere generatie onder de 30 jaar worden deze redenen vaker genoemd. Voor zowel de kinderen als de ouders van gezinnen blijkt de media bepalend te zijn voor hun keuze om soms vlees te laten staan. Een opvallende bevinding was dat kinderen (15-16) die minder vlees eten, dat doen omdat er ook op school gesproken wordt over de (milieu)impact van de vleesindustrie en voordelen van een meer vegetarisch voedingspatroon. Bij jongere kinderen (10-13) gaat het vaker om dierenleed.

Minder en kleiner

Net als vorig jaar is bijna de helft van de Nederlanders het er mee eens is dat elke dag vlees eten niet meer van deze tijd is (48%). Nog maar 33% van de mensen vindt de maaltijd zonder vlees niet compleet is, dat was vorig jaar nog 60%. Ook geeft meer dan de helft van de Nederlandse huishoudens (56%) aan dat de afgelopen twee jaar de vleesporties op het eigen bord kleiner zijn geworden. Variatie (44%) en bijdragen aan een beter natuur en milieu (43%) zijn de meest genoemde redenen om (weleens) vegetarisch te eten. Daarnaast zijn dierenwelzijn en de eigen gezondheid belangrijke motivaties.

Dorien Ackerman, directeur Campagnes van Natuur & Milieu: ‘Supermarkten hebben bij uitstek een grote rol en verantwoordelijkheid om de consument te helpen in de omslag naar plantaardig eten.’ Natuur & Milieu brengt in het voorjaar samen met Questionmark de ‘Superlijst Milieu’ uit die de inspanningen van winkels in het beter aanbieden van plantaardig voedsel gaat monitoren.

natuurenmilieu.nl

Terug naar boven