27-maart-2024 |
Monitor NVB: minder verspil­ling van brood en banket

Monitor NVB: minder verspil­ling van brood en banket

De Nederlandse bakkerijsector toont aanzienlijke vooruitgang in het terugdringen van voedselverspilling. Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor de Bakkerij (NVB) bekendgemaakt dat de inspanningen om reststromen en verspilling te verminderen vruchten afwerpen.

Door het dagverse karakter van brood en banket is voedselverspilling een significant vraagstuk binnen de bakkerijsector. Niet alleen de consumenten thuis, maar ook de schakels in de productieketen spelen hierin een rol. De NVB heeft zich ingezet om de reststromen in de keten transparant te maken, wat heeft geleid tot een duidelijke reductie van deze reststromen. Zo is het aantal retouren van brood met maar liefst 30% gedaald sinds 2020.

Monitoring als stimulans

De NVB benadrukt het belang van monitoring als een essentiële factor in dit succes. De leden van de NVB verkrijgen via monitoring gedetailleerd inzicht in de oorzaken van verspilling. Dit inzicht biedt niet alleen een basis voor verbetering, maar dient ook als een benchmark waarmee bedrijven hun prestaties kunnen vergelijken met het sectorgemiddelde. De NVB-leden, in samenwerking met Wageningen University & Research, hebben een specifieke template ontwikkeld om de reststromen te rapporteren. Dit heeft een stimulerend effect op het verminderen van voedselverspilling.

Herbestemming en optimalisatie

De bakkerijsector vindt ook creatieve oplossingen voor reststromen die toch ontstaan. Zo wordt overtollig brood vaak omgezet in diervoeder, een methode die als duurzamer wordt beschouwd dan bijvoorbeeld vergisting of compostering. Daarnaast focust de sector op het optimaliseren van de productieprocessen om verdere verspilling te verminderen. Dit omvat zowel het verminderen van deegverspilling als het efficiënter verwerken van retourproducten.

Deze ontwikkelingen wijzen op een groeiend bewustzijn binnen de Nederlandse bakkerijsector over de impact van voedselverspilling. Met de recente resultaten en de voortdurende inzet voor verdere verbeteringen, bewijst de sector dat traditionele industrieën succesvol kunnen moderniseren in het teken van duurzaamheid en efficiëntie.

Nedverbak.nl

Terug naar boven