26-mei-2020 | Door: Kiki Stender

Coronabesmetting slachthuizen: gevolgen voor slagers

Slachthuizen zijn al vaker in het nieuws geweest in combinatie met corona. Waarom vleesverwerkers zo kwetsbaar zijn voor het virus is nog niet duidelijk, maar de lage temperatuur en hoge vochtigheidsgraad spelen mogelijk een rol. De NVWA trekt haar dierenartsen terug bij besmette bedrijven. Maar wat gebeurt er als de NVWA alle dierenartsen opdraagt de werkzaamheden bij slachthuizen helemaal te staken? Dan moeten alle slachthuizen dicht. Gaat Nederland in dat geval massaal vlees hamsteren? En hoe moeten de slagers hun bedrijf dan voortzetten? De uitslag van het gesprek met de slachterijen op dinsdag 26 mei 2020 is cruciaal voor de voedselvoorziening en de levensvatbaarheid van veel bedrijven.

Ultimatum
Minister Carola Schouten heeft een ultimatum gesteld: dinsdagavond 26 mei 2020 moet duidelijk zijn wat de sector gaat doen om besmettingen te voorkomen. Daarbij gaat het niet alleen om de werkomstandigheden, maar ook over huisvesting en vervoer van het personeel naar de slachterijen.

Geen keuring, geen slacht
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft uit voorzorg besloten dierenartsen die werkzaam waren bij Vion in Groenlo op te dragen hun werkzaamheden te staken. Reden daarvoor is dat 45 medewerkers positief zijn getest op corona. Omdat er zonder aanwezigheid van een NVWA-dierenarts en officiële assistenten van KDS geen dieren geslacht mogen worden, is het slachtproces in het slachthuis stilgelegd. 

Ronald Lotgerink, topman van Vion, zegt “erg verrast” te zijn door het hoge aantal coronabesmettingen in het slachthuis. “We hebben alle maatregelen genomen die je moest nemen.” Volgens Lotgerink bleek uit GGD-inspecties dat het bedrijf aan de RIVM-regels voldeed. Vion zegt dat geen van de besmette werknemers ziekteverschijnselen vertoonde. Het bedrijf wil, net als Schouten, op grote schaal preventief testen.

De vakbonden zijn daarentegen helemaal niet zo verrast over de vermoedelijke oververtegenwoordiging van coronagevallen in de vleessector. Zij zien de besmettingen als het logisch resultaat van een kostenefficiënt, maar kwetsbaar productiesysteem gebouwd op flexwerk en arbeidsmigranten.

Slachthuizen bleken al eerder kwetsbaar
Waarom vleesverwerkers zo kwetsbaar zijn voor het virus is nog niet duidelijk. In de Verenigde Staten en Duitsland moesten slachthuizen al de deuren sluiten nadat er een groot aantal besmettingen had plaatsgevonden. In beide landen bleken werk- en leefomstandigheden dramatisch te zijn en kon personeel op de werkvloer amper afstand houden. Duitsland nam daarom afgelopen woensdag nog een wet aan die uitzendwerk bij vleesverwerkers vanaf 1 januari 2021 verbiedt en werkomstandigheden voor arbeidsmigranten verbetert.

Aanvullende maatregelen om Corona-besmetting in te dammen
Vion Food Group neemt onmiddellijk aanvullende maatregelen om de corona-besmetting binnen haar bedrijven in te dammen. Daarnaast roept Vion de GGD GHOR en het Veiligheidsberaad op om alle medewerkers van haar vleesbedrijven preventief meermalig te testen op corona. Zo kan de vleesvoorziening van ons land blijvend worden voortgezet. Vion stelt alle beschikbare data van de naleving en toezicht op de eigen corona-protocollen ter beschikking.

Niets te verbergen
Ronald Lotgerink: “Wij hebben niets te verbergen. Wij dragen bij aan de voedselvoorziening van Nederland. Onze sector is door het kabinet als ‘cruciale sector’ gevraagd om door te blijven werken tijdens de corona-crisis. Onze mensen zetten zich daar dagelijks volledig voor in en houden zich aan de voorschriften van de autoriteiten zoals RIVM, GGD en NVWA. Inspecties bevestigen dat wij voldoen aan die vereiste maatregelen. Naleving en toezicht op onze corona-protocollen in al onze bedrijven laten dat ook zien. Die zullen wij openbaar maken. Desondanks wordt een flink deel van onze mensen besmet – zonder dat zij gezondheidsklachten hebben. En niemand weet waarom. Toch hebben wij besloten om aanvullende maatregelen te nemen terwijl het onderzoek loopt.”

NVWA: Vlees is geen besmettingsbron
Dat de medewerkers vlees verwerken, speelt waarschijnlijk geen rol in de verspreiding van het virus, aldus woordvoerder Tjitte Mastenbroek van de NVWA tegen NU.nl. Mastenbroek stelt dat de voedselveiligheid niet in gevaar komt door de besmettingen in de fabriek. "Ten eerste zijn er geen gevallen bekend dat mensen besmet raken door voedsel. Daar wees de Europese voedselautoriteit (EFSA, red.) al eerder op. Daarnaast heeft het virus een levend lichaam nodig om te overleven en zit er genoeg tijd tussen het moment dat het vlees in de fabriek is en bij de consument ligt."

Wordt vervolgd.

Beeld: ©Mark Agnor/Shutterstock.com

Terug naar boven