24-augustus-2021 | Door: Kiki Stender
De effecten van herkomstaanduiding vleesproducten

De effecten van herkomstaanduiding vleesproducten

Verplichte aanduiding van het land van herkomst op het etiket van een vleesproduct blijkt zinvol voor consumenten en heeft geen grote impact op de vleesketen, dat blijkt uit onderzoek in opdracht van de Europese Commissie.

Consumenten beschouwen de vermelding van het land van oorsprong als belangrijke informatie bij aankoop. Er bestaat geen twijfel over de nauwkeurigheid van de informatie met betrekking tot de etiketteringsdefinities, maar het inzicht van de consument in deze definities is beperkt, waardoor er twijfels zijn over de interpretatie van de consument. Er wordt aanbevolen na te denken over voorlichtingscampagnes om het inzicht van de consument in dit onderwerp te verbeteren.

De verplichte herkomstaanduiding heeft geen grote impact gehad op de vleesketen. Het heeft niet gezorgd voor veel extra kosten voor bedrijven in de vleesketen. Ook de impact op de handel in levende dieren of vers vlees binnen de Europese Unie waren minimaal. De slacht- en verwerkingsindustrie kreeg het meest te maken met de nieuwe regels, maar de effecten waren volgens de onderzoekers beperkt.

Het onderzoek is gehouden onder 6.250 consumenten en vertegenwoordigers van consumentenorganisaties en uit de vleesketen. Ook werd er gesproken met de nationale bevoegde autoriteiten en waren er casestudy’s binnen 21 vleestoeleveringsketens in 10 lidstaten.

Lees het complete onderzoek ‘Evaluation support study on mandatory indication of country of origin labelling for certain meats’

Terug naar boven