21-februari-2016 | Door: Saskia Stender
SMK gestart met onaangekondigde Milieukeur ketencontroles

SMK gestart met onaangekondigde Milieukeur ketencontroles

Om de betrouwbaarheid van het keurmerk Milieukeur in de keten extra te borgen is SMK vorig jaar gestart met onaangekondigde ketencontroles van Milieukeur producten. De aanleiding daarvoor is dat afzetvolumes toenemen en afzetketens steeds complexer worden. In de eerste ketencontrole van december 2015 zijn enkele tekortkomingen geconstateerd bij een Milieukeur product in de foodsector op het gebied van Track & Trace. De betrokkenen hebben direct corrigerende maatregelen genomen waardoor verdere sancties niet hoefden te worden ingezet. 

Een ketencontrole wordt uitgevoerd door een onafhankelijk certificatie-instelling en start met een willekeurig product dat met Milieukeur aan de consument (bijv. in de supermarkt), of aan een bedrijf wordt aangeboden. Vanaf dat eindpunt in de keten gaat de controle van schakel tot schakel terug naar het begin van de keten waar het product is vervaardigd of geteeld. Per schakel wordt gecontroleerd of aan de eisen van Milieukeur wordt voldaan.
De nadruk van een dergelijke ketencontrole ligt op de Milieukeur eisen voor Track & Trace; het gaat er hierbij vooral om dat het product dat als Milieukeur wordt verkocht ook daadwerkelijk volgens Milieukeur normen is geproduceerd en gecertificeerd en niet is vermengd met niet-Milieukeur product. Indien een schakel in de keten niet voldoet aan de Track & Trace eisen, kan dit leiden tot intrekking van het certificaat.

Controle proces 

De controle en certificatie van Milieukeur producten wordt uitgevoerd volgens de Europese normen voor productcertificatie (ISO/IEC 17065) onder toezicht van de Raad voor Accreditatie (RvA). Milieukeur certificaathouders worden minimaal één keer per jaar gecontroleerd door een onafhankelijke certificatie-instelling. Naast de controle van het productieproces, worden ook controles uitgevoerd bij de volgende schakels in de keten. De onaangekondigde ketencontroles worden steekproefsgewijs uitgevoerd in de verschillende Milieukeur productgroepen.

Bron: SMK

Terug naar boven