28-januari-2016 | Door: Gerhard Kwak
Keur- en handelsmerken

Keur- en handelsmerken

Om een goede keuze te kunnen maken tijdens het kopen van vlees zijn keurmerken handig. Jammer is alleen dat we in Nederland nogal veel keur- en handelsmerken hebben en dat wil nog wel eens voor verwarring zorgen. Op deze pagina worden een aantal merken vermeld met een korte karakteristiek. Wil je meer weten dan zal je de verschillende sites van de bijbehorende organisaties moeten bezoeken. Dat kan door op de beeldmerken te klikken. 

Versinspiratie heeft in de beschrijvingen van de beeldmerken gebruik gemaakt van de informatie die de houders van de merken zelf verstrekken en is dus niet verantwoordelijk voor het waarheidsgehalte. 

Voor meer informatie: Voedingscentrum / Meer over keurmerken / voedselveiligheid / beschermde benaming

Keurslagers

De Vereniging van Keurslagers (VvK) heeft een nieuw duurzaamheidslabel geïntroduceerd. De Keurslagers kennen hun verantwoordelijkheid en hebben daarom dit nieuwe eigen merk ontwikkeld. De producten die onder Keurklasse vallen zijn kwaliteitsproducten die vooroplopen op het gebied van duurzaamheid en dus met extra zorg voor mens, dier, natuur en/of milieu zijn geproduceerd. Het merk moet de slager een eigen basis geven wanneer het gaat om verantwoord geproduceerd vlees. Een en ander is uitgewerkt volgens de richtlijnen van Milieukeur en in samenwerking met organisaties als Solidaridad, Stichting Natuur en Milieu, Stichting Doen en de Dierenbescherming. De Keurslagers die momenteel met het logo werken waren al gecertificeerd voor de verkoop van Milieukeur-varkensvlees. Het is de bedoeling van de organisatie dat in de loop van 2012 ook rundvlees en vleeswaren onder hun duurzaamheidslabel gaan vallen. Informeer ook bij jouw Keurslager op welke manier hij verantwoord onderneemt.

ProViande

heeft vanuit Frankrijk de toelevering van hoogwaardige Blonde d'Aquitaine runderen opgezet. De dieren leven in de bergachtige gebieden in Frankrijk. De jonge kalveren worden, op diervriendelijke wijze, naar Nederland getransporteerd. Ze moeten voldoen aan verschillende speciale eisen voor wat betreft de afkomst, welzijn en gezondheid. In Nederland worden de kalveren op boerderijen van erkende veehouders verder afgemest. De veehouders moeten voldoen aan strenge eisen voor wat betreft de beschikbare ruimte per dier, de hoeveelheid natuurlijk licht, de ventilatie en het drinkwater. De dieren leven vrij van stress in ruime hokken op een bed van stro en krijgen hoogwaardig voer. Boeuf d'Or garandeert een hoogwaardige kwaliteit. Mals en mager en zonder verboden hormonen. Veilig en vertrouwd. Het vlees wordt verkocht door speciale Boeuf d'Or slagers.

Rundvleesmerk

Demeter

Het Demeter merk is afkomstig van de biologisch dynamische landbouw gebaseerd op de antroposofie*. Daarbij gaat het om de zorg voor bodem en landschap als geheel. Essentieel is het streven naar evenwicht tussen voeding voor mens en dier met behoud van de vruchtbaarheid van de bodem. Het vee krijgt voer van eigen land en zelf geproduceerd voer. De teeltprocessen zijn dusdanig dat de natuurlijke en kosmische invloeden zo optimaal mogelijk werken. De wensen van het te fokken dier staan centraal. Voor de ontwikkeling van de jonge dieren is de eerste moedermelk belangrijk. Vervolgens wordt van het bedrijf zelf afkomstige melk gevoerd. Bij zieke dieren worden bij voorkeur homeopathische of antroposofische middelen gebruikt en ook de kruidengeneeskunde wordt toegepast.

Vlees & vleeswarenmerk

Beter leven

Het kenmerk is ingesteld door de Dierenbescherming. Het is een sterrensysteem waarbij het aantal sterren aangeeft de mate van diervriendelijkheid waarmee het slachtdier is opgegroeid. Bij 1 ster is er sprake van een belangrijke verbetering van het welzijn van de dieren. 2 Sterren is een duidelijke verbetering ten opzichte van 3 sterren zo is er bijvoorbeeld een vrije uitloop in de buitenlucht beschikbaar. Met 3 sterren wordt aangegeven dat het om een biologisch product gaat. Dit product heeft tevens het EKO-keurmerk. Je herkent het kenmerk aan de stikker op de verpakking. De afbeelding hiernaast wordt gebruikt bij een 3 sterren product.

Vlees, zuivel en eierenmerk

EKO

Het merk is het controle merk voor biologisch vlees. Je treft het aan op verpakkingen van biologisch vlees en biedt de zekerheid dat je ook werkelijk biologisch vlees hebt gekocht. Veehouders die volgens het biologische concept werken vinden dat de dieren moeten leven naar hun geaardheid. De leefomstandigheden worden daarop dus aangepast. Het vee leeft zo lang mogelijk in de weide en heeft daarnaast voldoende loop- en ligruimte in de stallen. De weiden krijgen geen kunstmest en het vee krijgt naast gras gevarieerd biologisch voer, bij voorkeur van het eigen bedrijf. Het gebruik van ziekte voorkomende medicijnen en groeihormonen is verboden. Men gaat uit van de natuurlijke weerstand van het dier. De biologische producten worden uitvoerig en regelmatig gecontroleerd door door de overheid erkende controle organisaties. Aan het vlees of de vleeswaren worden geen onnatuurlijke kleur, geur- en smaakstoffen toegevoegd. Ze worden op smaak gebracht met biologische kruiden en specerijen.

Vleesmerk

Europees keurmerk

Sinds 1 juli 2010 is er een nieuw Europees keurmerk voor biologische producten. Het logo is bedoeld voor voorverpakte producten die uit de EU afkomstig zijn. Het logo is facultatief voor onverpakte producten en voor biologische artikelen die uit landen buiten de EU komen. Het logo mag niet gebruikt worden op producten waarin het biologische aandeel minder is dan 95%. Het nieuwe logo is verplicht bij de introductie van producten die nieuw op de markt gebracht worden. Om de consument te laten wennen mag het bestaande EKO beeldmerk (zie hierboven) naast het nieuwe logo gebruikt worden. Voor de bestaande producten is een overgangsregeling opgesteld zodat de voorraden van verpakkingen en dergelijke opgemaakt kunnen worden. Ook bij het hanteren van dit logo is de controle uiterst streng en moet het artikel voldoen aan de strenge Europese wetgeving. In Nederland zorgt de stichting Skal voor de controle.

Rund, varken & kipmerk

Friander

Jonge Friese, Holstein-Frisian, stierkalveren vormen de basis voor het merk Friander dat in de markt wordt gezet door de VanDrie Group, specialisten in kwaliteit's kalfsvlees. Het is een gegarandeerd zuiver natuurproduct . De kalveren groeien op in groepen. De eerste zes weken krijgen ze melk, waarna overgeschakeld wordt op vaste voeding waarbij granen een belangrijke rol spelen. . De kalveren groeien op in een streng gecontroleerde keten. Alle facetten van groei tot distributie van het geslachte vee zijn in eigen beheer, wat de controle op het proces vereenvoudigd. Friander kan bogen op een constante kwaliteit. Het vlees heeft een fijne structuur, een verrukkelijke smaak en een fris rode kleur.

Kalfsvleesmerk

France Limousin

is een merknaam gebaseerd op het Franse Limousinrund. Het is vlees afkomstig van de leden van de Union France Limousin, een coöperatie in Malonze La Souterraine gelegen in de provincie Limousin. De coöperatie geeft onvoorwaardelijke garanties met betrekking tot de afkomst, de zuiverheid en de kwaliteit van haar producten. De leden moeten zich onder andere houden aan de volgende regels. Alleen natuurlijke voeding is toegestaan. Groeihormonen zijn strikt verboden. Jonge dieren krijgen uitsluitend gras en granen. Slachtdieren blijven zo lang mogelijk in de wei. Kalveren zogen uitsluitend moedermelk. Al met al resulteert deze aanpak in een stuk vlees dat bij veel kritische consumenten de voorkeur heeft.

Rundvleesmerk

Halal

Voor moslims is het van groot belang dat hun voedsel halal is. Dat wil, zeggen het moet ritueel geslacht zijn. Voorbeelden van keurmerken die garanderen dat het vlees halal is zijn "Halal Correct" en "Halal Tayibb".

Scharrel CPE

Het merk is te vinden op rundvlees, varkensvlees en kip. Het staat voor dierenwelzijn. Koeien moeten van mei tot september de wei in, ze worden in groepen gehouden en in de stal kunnen ze staan en liggen op een dichte vloer met veel stro. Ook varkens lopen op een dichte vloer met veel stro. Ze mogen ook naar buiten op een verhard stuk tenminste wanneer er een overkapping aanwezig is. De kippen mogen vrij scharrelen en krijgen meer daglicht en ruimte dan normaal gebruikelijk.

Kosjer keurmerk

Het is een stempel dat aangeeft dat het product ritueel is geslacht en bewerkt onder rabinaal toezicht zodat het eten kosjer is.

Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees

is een samenwerkingsverband van Nederlandse varkensboeren, slachterijen, grossiers, slagers, vleeswarenproducenten, retailbedrijven en cateraars. Zij gaan voor duurzaam vlees. Dat betekent dat ze oog voor milieu én dierwelzijn hebben. Daarnaast zien zij het als hun missie om consumenten bewust te laten worden. Bewust van de duurzame keuzes die er zijn en van de mooie smaken die varkensvlees biedt. Dit doen ze door actief de ontwikkelingen op de boerderij te stimuleren en te faciliteren. En door consumenten, koks en slagers met elkaar in contact te brengen zodat ze aan de slag gaan met deze mooi producten. De keten gaat voor gezonde dieren, een energieneutrale varkenshouderij, een beter leven voor de varkens en vlees met de beste smaak. Dit alles doet de Stichting Keten Duurzaam Varkensvlees zonder winstoogmerk, maar met hart en ziel.

Varkensvleesmerk

Porc au Grain

is een merk dat is gebaseerd op een scharrelvarken dat leeft in het zuidwesten van Frankrijk. De varkens lopen gewoon buiten en hebben ruime stallen met stro op de vloer. Ze krijgen alleen plantaardig voer. Daardoor krijgt het vlees een heerlijke smaak. Het merk valt onder het Label Rouge en wordt onder toezicht van de Franse overheid gecontroleerd door gecertificeerde organisaties. Het vlees wordt in Nederland verkocht door France Limousin.

Varkensvleesmerk

Greenfields

is het huismerk van Albert Heijn. Volgens hun zeggen leven de runderen die geslacht worden in vrijheid op de uitgestrekte, malse weiden van Ierland. AH stelt naast de wettelijke eisen zelf ook eisen aan de runderen zodat ze de kwaliteit en de voedselveiligheid kunnen waarborgen. De eisen betreffen de kwaliteit op de boerderij, bij de verwerkingsbedrijven, tijdens het vervoer en natuurlijk tijdens de verkoop in de winkels. De hele keten wordt dus door AH gecontroleerd. De door AH opgestelde richtlijnen zijn vrijwel gelijk aan de de vereisten voor scharrelvlees. Citaat: "AH Greenfields vlees smaakt bijzonder vol en kruidig en is een pure smaaksensatie voor de echte liefhebber."

Rundvleesmerk

Group Grown Kalfsvlees

De VanDrie Group verkoopt, onder de naam 'Group Grown', kalfsvlees dat afkomstig is uit hun geïntegreerde kalfvleesproductieketen. De kalveren groeien op in groepen. De stallen voldoen aan allerlei voorschriften die het welzijn van het kalf bevorderen zoals bewegingsvrijheid, lichthoeveelheid, ventilatie en frisse luchtaanvoer en drinkgelegenheid.

De kalveren krijgen naast kalvermelk, dat binnen de keten geproduceerd wordt, ruwvoer als voedermais bijgevoerd. Het Group Grown kalfsvlees is vrij van allerlei groeihormonen en andere toevoegingen. Op die manier kan het kalf zich optimaal ontwikkelen en krijg je kalfsvlees van een uitstekende kwaliteit. De hele keten wordt gecontroleerd door het voedselveiligheidsprogramma Safety Guard en wordt begeleid door specialisten van de VanDrie Group. Group Grown kalfsvlees is hoogwaardig, veilig kalfsvlees afkomstig van kalveren die diervriendelijk zijn gehouden. Het is gemakkelijk bereiden en is eindeloos te combineren met andere producten.

Kalfsvleesmerk

IKB

Het Integraal Keten Beheer (IKB) is een vleeskeurmerk voor zowel rund-, varkens- als kippenvlees. Het merk kent een 3 fasen controle.

  1. De controle van het stukje vlees bij iedere stap tijdens het proces van fok tot verkoop. Alles wordt vastgelegd in een logboek volgens strenge eisen .
  2. De bedrijven worden gecontroleerd door de Stichting Afzetcontrole IKB-producten. Als de bedrijven niet voldoen aan de eisen kunnen ze uit het systeem worden gezet.
  3. De controleurs staan zelf ook onder controle en werken volgens internationale standaarden.


Het voordeel voor de klant is dat het vlees stap voor stap wordt gecontroleerd en dat door de gehanteerde logboeken de afkomst van het varkensvlees snel te herleiden is. Het merk is speciaal ontwikkeld om juist deze 'stap voor stap' zekerheid van kwaliteit te garanderen. Het product is te herkennen aan het keurmerk op de verpakking.

Rund, varken & kipmerk

Label Rouge

Het merk is formeel eigendom van het Franse ministerie van landbouw en is alleen toegestaan wanneer gecertificeerde organisaties het product controleren. Het label is ontstaan als reactie op de ontwikkeling van de gangbare pluimveeproductie in Frankrijk. De minimumeisen om het merk te mogen dragen verschillen per product. Bij het ene merk ligt de nadruk op het scharrelconcept terwijl andere concepten meer neigen naar de gangbare veehouderij. Het is dus zaak om perk vleessoort te bekijken wat de eisen zijn.

Bij pluimvee die voor het Label Rouge merk worden geslacht ligt de nadruk op langzaam groeiende rassen. Ze krijgen 81 dagen de tijd om op hun eindgewicht te komen en er is een maximumbezetting van 11 kippen per vierkante meter. De kippen groeien op op het platte land van Frankrijk. Ze worden gevoed met 100% plantaardige grondstoffen (waarvan 75% granen) , mineralen en vitamines.

Rund, varken & kipmerk

Volwaard

Volwaard-kippen leven op geselecteerde pluimveebedrijven en zijn van een speciaal robuuster ras. Dit is de basis onder het welzijn van de Volwaard kip. Het is een sterker, langzamer groeiend ras. Uit onafhankelijk onderzoek is aangetoond dat Volwaard kippen aantoonbaar gezonder blijven en een beter welzijn genieten. , De dieren krijgen meer ruimte dan gewone kippen. Naast de extra ruimte in de stal is er een overdekte uitloop naar buiten, waardoor de kippen nog meer bewegingsvrijheid hebben. Inclusief de uitloop hebben de Volwaard kippen 40% extra ruimte ten opzichte van gangbare kippen. Daarnaast krijgen ze meer graan dan gewone kippen, zowel in het voer in de stal, als ook het graan wat dagelijks wordt bijgestrooid in de overdekte uitloop. , De uitloop van Volwaard kippen is verhard. Dit is in het belang van de gezondheid van de dieren. Over de verharding ligt standaard een dikke laag strooisel, zodat de kippen lekker kunnen scharrelen. De Dierenbescherming ondersteunt Volwaard.

Kipmerk

De Vrije Koe

De Vrije Koe wil oudhollandse runderrassen zoals de Blaarkop, Lakenvelder en Brandrood weer laten bloeien, zoals het vroeger was. Vrije Koe runderen grazen het jaar door buiten in de wei, worden niet versneld grootgebracht in hun natuurlijke leefomgeving, worden grasgevoerd en zien niet of nauwelijks een dierenarts. Na drie jaar worden de runderen geslacht. De Vrije Koe wil consumenten weer smakelijk en eerlijk vlees kunnen leveren; de echte verhalen vertellen achter het product; laten zien dat het ‘goed’ betaalbaar is en daarmee uiteindelijk de vleesindustrie hervormen.

Rundvleesmerk

Livar

Op de eeuwenoude boerderij van de abdij Lilbosch scharrelt het traditionele Limburgse varken nog rond. Ze worden gevoerd met een speciale melange van granen die worden geteeld op de akkers van de abdij. Het merk Livar onstond door de samenwerking van vijf Limburgse varkenshouders die besloten terug te gaan naar de traditionele manier van varkenshouden. Van varkenshouder naar varkenshoeder. Zij vinden dat deze duurzame manier van produceren heklemaal past bij de ontwikkelingen in de samenleving. Het Limburgse varken is wat vetter dan de bestaande rassen. Het heeft meer vet tussen de spieren wat het vlees zachter maakt en zeker meer smaak geeft omdat vet de drager is van de natuurlijke smaak van vlees.

Varkensvleesmerk

Het Gaasterlandse Kruidenvarken

van Friberne heeft Friese roots , "Fri" staan voor Frisia (Friesland) en "berne" is Friese woord voor "geboren". De wortels van Friberne liggen in Gaasterland vandaar de toevoeging ‘Gaasterlands'. De toevoeging 'kruidenvarken' is ontstaan doordat Friberne varkenshouders hun varkens een speciaal ontwikkelde mix van ruwvoer en kruiden voorschotelen. Een geurige mix op basis van onder meer eikenbast, jeneverbes, knoflook en kastanjes, waarnaar deze varkens zijn vernoemd. Zij zijn dol op dit kruidige voer, dat ook nog eens goed is voor hun gezondheid. Alle extra zorg en aandacht voor de varkens vertaalt zich in het eindproduct: lekkerder en malser varkensvlees. Friberne varkensvlees is nostalgisch lekker. Het bakt en braadt gemakkelijk en ruikt daarbij heerlijk. Vlees zoals vlees hoort te zijn.

Varkensvleesmerk

Milieukeur

Bij varkensvlees met het Milieukeurmerk kun je ervan uitgaan dat al het mogelijke is gedaan om het milieu zo min mogelijk te belasten. Dat gebeurt door goed management en een goede stalinrichting waarbij er minder energie wordt verbruikt omdat de lichaamswarmte van de grotere varkens wordt gebruikt om de stal van de biggen te verwarmen. Dat geeft al aan dat de zorg van de varkens hoog in het vaandel staat. In de stallen zijn eet-, slaap- en toiletgedeelte gescheiden en hangen 'speeltjes' voor de varkens. Ook de lichtinval is dusdanig dat de varkens optimaal kunnen leven in hun eigen natuurlijke ritme. Door dit varkensvlees te kopen draag je bij aan het bevorderen van een schoner milieu en aandacht voor het leven van een varken.

Varkensvleesmerk

Peter`s Farm

is één van de bedrijven van de innovatieve kalfsvleesspecialist de Alpuro groep. Zij maakt gebruik van de natuurlijke behoefte van kalveren om in groepen te willen leven. Deze behoefte wordt gecombineerd met moderne computertechnologie wat resulteert in een revolutionaire ontwikkeling in de productie van kalfsvlees. Ieder kalf krijgt op deze manier maximale aandacht en zorg. De kalveren kiezen zelf het eetmoment en de hoeveelheid voer die ze willen gebruiken. Ook kiezen ze zelf hoe ze verder de dag doorbrengen. Volgens eigen zeggen is het vlees malser, heeft een hoger smaakgehalte en wordt hoger gewaardeerd dan het gangbare kalfsvlees.

Kalfsvleesmerk

SKV

De Stichting Kwaliteitsgarantie Vleeskalversector (SKV) is op initiatief van het bedrijfsleven zelf opgericht. Het is hun taak te controleren op de afwezigheid van verboden groeibevorderaars en medicamenten. De medewerkers controleren in alle fases van de productie. De kalveren op stal worden minimaal 2 keer gecontroleerd. De afgenomen monsters worden door een onafhankelijk laboratorium van TNO in Zeist gecontroleerd. Op overtredingen staan zware sancties.

Kalfsvleesmerk

Het Porc d'Or varkensvlees

komt uit een speciale varkensvleesketen van ProViande. Men wil op die manier varkensvlees leveren dat voldoet aan de toekomstige hoge eisen van welzijn, gezondheid, slachten, verwerking en traceerbaarheid van de varkens en het vlees. Hun varkenshouders hebben als missie om met vakmanschap, dierenliefde, goede huisvesting en gezonde voeding de varkens een zo goed mogelijk leven te geven. Het voer komt van een vaste leverancier en er wordt gegarandeerd dat de varkens vanaf een gewicht van 40 kilo uitsluitend antibiotica vrij voer krijgen. De slagers die Porc d'Or varkensvlees verkopen bieden dus een veilig en lekker stuk vlees van een varken, dat door het eigen ID-nummer per onderdeel getraceerd kan worden. Verder kenmerken van het merk zijn: raszuiverheid van de te slachten varkens, hoogwaardige graanrijke mengvoeding en diervriendelijk transport.

Varkensvleesmerk

Scharrelrundvlees

De runderen worden op gespecialiseerd boerderijen gehouden. Daar is extra aandacht voor de huisvesting en de verzorging van de dieren. De runderen worden in groepen gehouden en mogen niet worden vastgebonden. Ze staan in ruime met stro bedekte stallen en lopen in de zomer buiten. Er zijn speciale eisen voor voer, transport en gezondheidszorg. De hele keten wordt gecertificeerd een gecontroleerd door PROduCERT. Deelnemers die aan de normen voldoen kunnen zich bij PROduCERT aanmelden en worden, wanneer ze aan de eisen voldoen, gecertificeerd. De slagers die het vlees verkopen zijn te herkennen aan het logo links.

Rundvleesmerk

Scharrelvarkensvlees

Het welzijn van het varken moet vooropstaan is de gedachte achter het opstarten van de productie en verkoop van scharrelvarkensvlees. Het varken zou daardoor minder ziek zijn en dat blijkt in de praktijk te kloppen. Scharrelvarkens hebben naast ligruimte met stro in een stal ook de mogelijkheid om buiten rond te scharrelen. De wijze van produceren is werkt kostenverhogend en de deelnemende boeren krijgen danook een hoger vergoeding voor het varken dat ze leveren. Het vlees wordt verkocht bij gespecialiseerd slagers. Hij is daarvoor gecertificeerd. De controle geschiedt door PROduCERT een certificeringsbureau. De controleurs zijn verantwoordelijk voor certificering en controle van alle deelnemers. Producenten worden 2x per jaar onverwacht gecontroleerd en de slagers 6x. Gecertificeerde slagers zijn herkenbaar aan het logo hiernaast. Zij verkopen varkensvlees, dat welliswaar wat duurder is maar ook meer smaak en een betere structuur heeft.

Varkensvleesmerk

Scharrelkip

Alle scharrelkippen die beschikken over een vrije uitloop komen in aanmerking voor dit PROduCERT logo. Verder is van belang dat de stallen ruim zijn, per 9 kippen moet er 1 vierkante meter ruimte zijn en dat ze over veel daglicht beschikken. Minstens eenderde van de stal moet bedekt zijn met stro zodat de kippen kunnen scharrelen. De kippen mogen pas geslacht worden na 63 dagen. Wanneer er gevaar bestaat voor vogelgriep moet de uitloop overdekt zijn. Het voer dat de kippen krijgen is plantaardig. De deelnemende bedrijven worden in Nederland gecontroleerd door Controlebureau Pluimvee en Eieren (CPE) in Zeist. Daarnaast controleert PROduCERT Nederlandse bedrijven die buitenlandse scharrelvleeskip bewerken en verkopen.

Kipmerken

Kipmerken

Erkend streekproduct

In Nederland worden door boeren en ambachtslieden bijzonder streekproducten vervaardigd door lokale grondstoffen en vaak oeroude recepten te gebruiken. Ze worden vervaardigd aan de hand van de modernste inzichten en productiemethoden. Ook op de site van slager Kwak vind je verschillende lekkernijen. Deze producten zijn niet altijd te herkennen en daarom is het stichting Streekeigen Producten Nederland (SPN) opgericht dat dit keurmerk heeft opgezet. Het merk is relatief nieuw, maar zal beslist groeien omdat de klant steeds vaker vraagt naar de kwaliteit van vroeger. Deze producten bieden houvast en zekerheid van smaak en kwaliteit.

Erkende streekproducten zijn onder andere:

  • Het Hoogveenrund uit de omgeving van Drenthe. Alleen regionaal verkrijgbaar.
  • Westerwolde: Gronings rundvlees. (regionaal)


Streekproductenmerk

Waterland

Dit keurmerk wordt gecontroleerd door de Stichting Keurmerk Waterland en ondersteund door Stichting het Noord-Hollands Landschap en Vereniging Natuurmonumenten voor het behoud van Waterlandse veenweiden. Onder het melk vallen rund-, kalfs- en lamsvlees. Het vee groeit op in de kruidenrijke veenweiden van Waterland. Het keurmerk garandeert een gecontroleerde herkomst maar staat ook borg voor natuur/ en diervriendelijk beheer. Het vlees heeft daardoor een unieke en ouderwets lekkere smaak. Het is mals van nature en is stevig van structuur. Onder het keurmerk valt ook het unieke ´moerkalfsvlees´. Het komt van kalveren die opgroeien bij de moeder in de vrije natuur en die net zo lang worden gezoogd zolang het kalf zelf wil. Het vlees is daardoor lekker mals, roze van kleur en heeft een verfijnde smaak.

Rund- en lamsvleesmerk

Waddengoud

Het bureau Waddengoud is in 2003 begonnen met het streekmerk 'Waddengoud' voor producenten en handelaren uit het Waddengebied. Het Texelse lamsvlees is daarin opgenomen en het merk staat voor de herkomst- en duurzaamheidsgarantie van het Texelse lamsvlees. In de toekomst is het de bedoeling dat ruim 30 bedrijven voor het keurmerk in aanmerking komen.

Streekkeurmerk

Scotch Beef

Het uit Schotland afkomstige Scotch Beef heeft de Protected Geographical Indication (PGI) status. In Nederland is dat de Beschermde Oorsprong Benaming (BOB). Een erkenning van de Europese commissie die alleen wordt toegekend wanneer een product aan strikte richtlijnen voldoet. De richtlijnen eisen een bewezen verband tussen de tradities en het milieu van het land van herkomst. Belangrijk is ook dat het product van hoge kwaliteit is. Een garantie van afkomst en kwaliteit. In Schotland wordt door de veehouders gewerkt in harmonie met de natuur , natuurlijke gewassen, heldere lucht en zuiver water. De vleesrassen waarmee wordt gewerkt zijn: Aberdeen Angus en Luing (spreek uit "ling"). Ze leven het hele jaar buiten.

Rundvleesmerk

Terug naar boven