14-maart-2024 |
De winst van kleinere porties: minder eten, minder weggooien

De winst van kleinere porties: minder eten, minder weggooien

Amber Werkman, promovenda in de marketing bij Rijksuniversiteit Groningen, presenteert een vernieuwende aanpak in de strijd tegen overconsumptie en voedselverspilling: het stimuleren van kleinere porties. Haar focus lag op populaire snacks zoals Oreo-koekjes en stroopwafels, waarbij de impact van portiegrootte op snoepgedrag en verspilling centraal stond.

Haar onderzoek toonde aan dat consumenten minder snoepen én verspillen wanneer ze hun totale portie kunnen bepalen met behulp van kleinere eenheden. De reden hierachter is tweeledig: kleinere eenheden geven het gevoel meer te eten, waardoor men eerder stopt, en het stelt consumenten in staat hun behoefte nauwkeuriger te bepalen, wat leidt tot minder verspilling. Dit idee van zelf porties kiezen was centraal in Werkman’s experiment, waarbij ze de reactie van deelnemers testte op verschillende portiegroottes van stroopwafels.

Het onderzoek toont de effectiviteit van portiebeheer bij het bestrijden van zowel overconsumptie als verspilling. Ze merkt op dat, hoewel de consument centraal moet staan in deze benadering, de praktijk soms weerbarstig kan zijn. Desondanks wijzen haar bevindingen op een positieve reactie van consumenten op kleinere eenheden, wat een nieuwe richting kan bieden voor retailers en supermarkten.

Toepassing in de praktijk

De promovenda benadrukt dat haar onderzoek geen universele oplossing biedt, maar wijst wel op interessante toepassingen. Bijvoorbeeld in pizzeria's, waar de standaard een hele pizza is, zou het aanbieden van kleinere porties kunnen helpen bij het verminderen van voedselverspilling. Het vermogen van consumenten om hun behoefte af te stemmen op de beschikbare portiegrootte blijkt een sleutelcomponent te zijn in het beperken van zowel consumptie als verspilling.

Uitdagingen en toekomstvisie

Ondanks haar passie voor duurzaamheid en gezondheid erkent Werkman dat haar bevindingen soms in strijd lijken met traditionele marketingprincipes, die vaak gericht zijn op het verhogen van consumptie. Toch biedt haar onderzoek een perspectief dat aantrekkelijk kan zijn voor zowel consumenten als verkopers, vooral omdat consumenten steeds bewuster worden van hun consumptiepatronen.

Terugblikkend op haar onderzoek, dat plaatsvond tijdens de coronapandemie, beschrijft Werkman de uitdagingen en successen van haar academische reis. Naast haar wetenschappelijke inspanningen vond ze balans in sport, met name voetbal. Werkman kijkt nu uit naar de toekomst, waarbij ze hoopt haar opgedane kennis toe te passen in een praktische setting, mogelijk buiten de academische wereld, met als doel bij te dragen aan een duurzamere en gezondere samenleving.

Rug.nl

Terug naar boven