14-maart-2024 |
7 op de 10 Nederlan­ders eist halvering pestici­de­ge­bruik

7 op de 10 Nederlan­ders eist halvering pestici­de­ge­bruik

Nederland staat bekend om zijn bloeiende landbouwsector. Maar deze sector staat nu in de schijnwerpers, niet vanwege zijn successen, maar vanwege het intensieve gebruik van pesticiden. Recent onderzoek in opdracht van PAN Netherlands wijst uit dat een meerderheid van de Nederlanders een significante reductie in pesticidegebruik wenst.

Recent is een voorstel, dat het gebruik van pesticiden in 2030 zou halveren, weggestemd. Dit gebeurde onder invloed van de agri-lobby en rechtse partijen. Tegelijkertijd kreeg het controversiële glyfosaat opnieuw goedkeuring voor tien jaar. Deze ontwikkelingen staan in schril contrast met de publieke opinie. Uit onderzoek blijkt dat 70% van de Nederlanders voorstander is van een halvering van het pesticidegebruik. Daarnaast pleit 73% voor een verbod op de 30 meest giftige pesticiden tegen 2030.

De gevolgen van landbouwgif

Nederland behoort, na Cyprus, tot de grootste gebruikers van landbouwgif in Europa. Jaarlijks wordt bijna het gehele landbouwareaal behandeld met in totaal 5 miljoen kg pesticiden. Deze middelen, waaronder insecticiden en glyfosaat, hebben verstrekkende gevolgen. Ze tasten het water- en bodemleven aan, doden insecten, vernietigen de biodiversiteit en worden gelinkt aan ernstige gezondheidsproblemen zoals kanker en Parkinson.

De impact op omwonenden

Omwonenden van landbouwgebieden ondervinden direct de effecten van deze pesticiden. Vooral rondom akkers waar lelies worden geteeld, is de blootstelling aan een mix van verschillende pesticiden hoog. De gezondheidseffecten van deze cocktails zijn nog niet volledig onderzocht, maar baart veel Nederlanders zorgen. Zo vindt 38% van de bevolking dat de teelt van lelies, die geen directe bijdrage levert aan voedselzekerheid, verboden zou moeten worden.

De weg vooruit

Het onderzoek van Multiscope, uitgevoerd in opdracht van Pesticide Action Network Netherlands (PAN-NL), toont aan dat er een sterke wens is onder de Nederlandse bevolking voor strengere regelgeving en een verschuiving naar biologische landbouw. Hoewel andere EU-lidstaten de overgang naar biologische landbouw financieel steunen, blijft Nederland terughoudend. PAN-NL roept politieke partijen op om gehoor te geven aan deze publieke oproep door chemische bestrijdingsmiddelen te vervangen door mechanische methoden en te investeren in duurzame alternatieven.

Pan-netherlands.org

Terug naar boven