23-oktober-2020 | Door: Kiki Stender
Besparen op de inkoop; hoe dan?

Besparen op de inkoop; hoe dan?

Winst maken is niet altijd makkelijk. De rekensom maken wel: je neemt gewoon de netto-omzet minus de (operationele) kosten. En hoe lager die kosten - van je inkoop bijvoorbeeld - des te meer er aan de eindstreep overblijft. Juist op die inkoop valt voor slagers vaak nog best wat te besparen. 

In 1974 besloten enkele slagers uit Gelderland hun krachten te bundelen, met name op het gebied van de inkoop: de ‘Gouden Slagers Kombinatie’ was geboren. GSK, een coöperatieve inkooporganisatie voor slagers, bestaat nog steeds, met 225 leden verdeeld over vijf regio’s. Bestuurslid en ledenadviseur William Boekhorst: “De GSK is een platte organisatie die weinig kosten maakt. We delen onze kennis op het gebied van inkoop met de aangesloten slagers en bedingen extra kortingen bij toeleveranciers. Dankzij het inkoopvoordeel kan de slager in deze pittige markt beter floreren. We hopen op een blijvende toename van het aantal leden, dan staan we met z’n allen nóg sterker in de markt.”   

Nieuwe leden

Als een slager interesse heeft om lid te worden, komt William graag langs om kennis te maken. “Als een slager het voordeel van het lidmaatschap niet inziet, werkt de samenwerking niet. De belangrijkste vraag voor een slager is natuurlijk of en hoe de GSK de inkoop van de ondernemer kan verbeteren. Daarvoor heb ik een aantal kengetallen nodig die betrekking hebben op de inkoop. Ter geruststelling; we vragen niet naar de omzet en winstmarges, die zijn voor ons niet relevant.” De kengetallen, inclusief de door de slager zelf bedongen kortingen, zet William in een GSK-rekensheet. “Uit de eerste berekeningen blijkt vaak al dat een slager tot wel 10% meer winst kan behalen. Dat verschil heeft niets te maken met onkunde van de ondernemer. Wat we wel vaak zien, is dat ze veronderstellen met de kortingen die ze krijgen, al de beste prijzen bedongen te hebben. Wij laten ze zien dat het nóg scherper kan.” 

Toeleveranciers

De GSK werkt samen met meer dan 65 toeleveranciers. Denk aan vlees- en vleeswarengrossiers, non-food groothandels, kruidenleveranciers en afvalverwerkers, waar contractueel afspraken mee zijn gemaakt die voor de deelnemende leden extra voordeel opleveren. “Dat deze toeleveranciers met ons meewerken en kortingen verlenen, komt doordat GSK-leden de inkoop concentreren. Voor de toeleverancier betekent dat meer omzet. Bovendien is er de afgegeven garantie dat de betalingen altijd op tijd binnenkomen. Toeleveranciers hoeven niet meer op hun geld te wachten; GSK betaalt binnen 12 dagen. Menig toeleverancier is daarom bereid extra kortingen aan de leden te verstrekken.” 

In de praktijk

Leden van GSK blijven zelfstandig inkopen doen. Dankzij het lidmaatschap krijgen ze bóvenop hun eigen prijsafspraken, extra kortingen op basis van de afspraken die de GSK met de toeleveranciers maakt. De korting wordt berekend over álle afgenomen producten. Wiliam: “Het lidmaatschap kost de ondernemer € 23.00 per week aan contributie. Daarnaast betaalt hij een deelnamekapitaal (€ 1.134,45) dat bij uittreding  wordt teruggestort. Leden geven ook verplicht een bankgarantie af, op basis van het totale inkoopbedrag van twee weken. Wat de slager daarvoor terugkrijgt? Gemak, ontzorging en extra korting. De rekeningen die leden van de verschillende leveranciers krijgen, gaan wekelijks rechtstreeks naar de GSK-organisatie. Op het kantoor in Doetinchem wordt alles gebundeld, gecontroleerd en met de toeleveranciers verrekend. Eens per week krijgt iedere slager een verzamelfactuur waarop alle leveranties zijn verwerkt. Deze afrekening wordt via een automatische incasso door de GSK geïncasseerd. Zo wordt de ondernemers veel werk uit handen genomen. De zakelijk overeenkomst tussen GSK-leden en toeleveranciers biedt dus voordelen voor beide partijen.” 

“Bijkomend voordeel is dat de GSK beschikt over alle mogelijke actuele inkoopsprijzen”, besluit  William. “Een paar keer per maand voorzien we onze leden van de vergelijkende gegevens. Wat we zien is dat dit slagers voortdurend wakker schudt. Met de cijfers kunnen ze besluiten de eigen inkooppolitiek aan te passen.”

www.goudenslagerskombinatie.com

Terug naar boven