11-juni-2024 |
Forse kostenstij­ging voor kip door ECC welzijn­s­normen

Forse kostenstij­ging voor kip door ECC welzijn­s­normen

Een nieuwe studie onthult schokkende kostenstijgingen voor kippenvlees in de EU door strengere dierenwelzijnsnormen. De invoering van de European Chicken Commitment (ECC) dreigt niet alleen de prijzen te verhogen, maar kan ook ingrijpende gevolgen hebben voor de economie, productie en het milieu. 

Veel Europese bedrijven, van supermarkten tot horecazaken, hebben zich al gecommitteerd aan de ECC. Dit betekent dat zij vanaf 2026 aan verschillende eisen moeten voldoen, zoals het gebruik van langzamer groeiende kippenrassen, een lagere bezettingsdichtheid en verrijkingsmaterialen. AVEC heeft een onafhankelijke impactstudie laten uitvoeren door RSK ADAS Ltd (ADAS) om de mogelijke gevolgen van de volledige overgang naar ECC-normen te onderzoeken.

Birthe Steenberg, secretaris-generaal van AVEC, benadrukt het unieke aspect van deze studie: “Deze studie legt de nadruk op het berekenen van kosten per kilogram vlees, wat de marktrealiteit beter weerspiegelt.” Jason Gittins, technisch directeur voor vee bij ADAS, vult aan: “Eerdere studies onderschatten vaak de werkelijke impact van de overgang naar ECC-normen door verschillen in vleesopbrengsten tussen standaard- en ECC-productie.”

Economische en sociale gevolgen

De studie “Costs and Implications of the European Chicken Commitment in the EU” toont aan dat een volledige overgang naar ECC-normen de productiekosten met 37,5% per kilogram vlees zou verhogen. Bovendien neemt het waterverbruik met 35,4% toe, wat neerkomt op een extra 12,44 miljoen kubieke meter per jaar. De voerconsumptie stijgt met 35,5%, wat neerkomt op een extra 7,3 miljoen ton. En de uitstoot van broeikasgassen per kilogram vlees neemt met 24,4% toe. Daarnaast is er een vermindering van 44% in de totale vleesproductie vergeleken met de huidige productiemethoden. Om het huidige productieniveau te handhaven, zouden 9.692 nieuwe pluimveestallen nodig zijn, met een geschatte kostenpost van €8,24 miljard.

Deze veranderingen in productie leiden onvermijdelijk tot hogere prijzen, waardoor een groot deel van de consumenten mogelijk geen kippenvlees meer kan kopen of er moet een drastische toename van importen uit derde landen met lagere dierenwelzijnsstandaarden ontstaan. AVEC’s voorzitter, Gert-Jan Oplaat, benadrukt het belang van consumentenkeuze en geïnformeerde besluitvorming: “Hoewel de ECC dierenwelzijn wil verbeteren, is het cruciaal om te erkennen dat deze verbeteringen aanzienlijke impact hebben op economie en milieu.”

Toekomst van de pluimveesector

AVEC bevestigt de toewijding van de EU pluimveesector aan voortdurende verbetering van dierenwelzijn in balans met duurzaamheid. De vereniging pleit voor de ontwikkeling van output-gebaseerde dierenwelzijnsindicatoren, gebaseerd op wetenschappelijke en objectieve criteria om welzijnsprestaties te beoordelen. Ook pleiten ze voor effectief management op de boerderij, uitgebreide training voor boeren en een kader dat vooruitgang stimuleert door realistische en haalbare doelen.

Birthe Steenberg concludeert: “Duurzaamheid vereist een delicate balans tussen de drie pijlers. Het verbeteren van dierenwelzijn is belangrijk, maar het is ook essentieel om de impact op economie en milieu in overweging te nemen.” De EU pluimveesector blijft zich inzetten voor het leveren van hoogwaardig, toegankelijk kippenvlees, geproduceerd volgens de hoogste normen ter wereld. Beleidsmakers worden aangemoedigd om de bevindingen van de studie te overwegen bij het nemen van beslissingen over productienormen voor kippenvlees.

Avec-poultry.eu

Terug naar boven