25-augustus-2021 | Door: Gerhard Kwak
Slagersboeken

Slagersboeken

Een bonte verzameling van boeken over de slagerij. Verhalen van bekende Nederlandse slagers, organisaties en hun geschiedenis. Veel van die boeken zijjn niet meer op de markt, maar als je geïnteresseerd bent name dan contact op met het adres van de uitgever.

Heb je zelf een interessant boek neem dan contact op met de website. 

Slager

In dit ruim 125 pagina's tellende boekwerkje komen we honderden foto's tegen van slagers, slagerijen, etalages, het slachten, het vakonderwijs, vernieuwingen en allerlei interessante zaken die ooit voor de camera verschenen. Allemaal prachtige plaatjes uit de tijdspanne van 1880 - 1960. Vooral voor de oudere slagers biedt het een nostalgisch beeld  in de zin van : "Ja, zo heb ik het ook nog gekend." Voor jonge slagers biedt het een inkijkje in "vroeger". Nooit weg als je van je vak houdt. 

Een enkel keer duikt het boek nog op op tweedehands sites en bij Bol.com.

Auteur: Wim van der Vaart
Uitgeverij: Elsevier Bedrijfsinformatie BV, Arnhem 1997
Ism: Stichting Nationaal Slagerij- en Vleesmuseum
ISBN: 90 54 39 056 5

Het verhaal van een slagersfamilie

De schrijver neemt op boeiende wijze mee langs de levensweg van 3 generaties slagers. Het boek schetst het leven en werken van mensen met hart voor hun bedrijf en plezier in hun bestaan. Het boek start ongeveer in 1886 en verhaalt door tot 1973.

Auteur: Piet Beerens
Uitgeverij: Intertext Antwerpen
ISBN: 90 5495 111 2

Een eeuw vakmanschap

Slagerij Marlet van 1984 - 1994

De uitgave kwam tot stand ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van slagerij Marlet in Driebergen-Rijsenburg in 1994. De mand op de omslag was ten tijde van de uitgave van het boekwerk nog steeds in gebruik voor de zaterdagse bestellingen. Het symboliseert de talloze paralellen tussen het verleden en het heden. In honderd jaar is er erg veel veranderd maar het vakmanschap bleef een ononderbroken rode draad door de geschiedenis van slagerij Marlet.

Auteurs: George Marlet jr en George Marlet sr.
Via: Publicatiebureau STIP Driebergen
Gildeslager Marlet, Driebergen-Rijsenburg

Van Vleeschhouwers en Spekslagers

Twee eeuwen vleesindustrie in de gemeente Voorst. Niets herinnert meer aan de tijd dat Twello, in de gemeente Voorst, nog een echt vleesdorp was. De vleesindustrie bepaalde toen het dorpsbeeld en het sociale leven waarin vele families generaties lang hun bestaan vonden. Deze industrie die Twello op de kaart zette was ooit voor Voorst van grote economische betekenis. De geschiedenis gaat terug tot 1798 toen voor het eerst melding werd gemaakt van een kleinschalige boerderij annex slachterij met een commercieel doel. Het had zijn hoogtepunt in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw, waarna de neergang inzette tot in de jaren 80 tot 90. Een boek voor iedereen die er middenin heeft gestaan of geïnteresseerd in dit deel van de geschiedenis van Voorst.

Auteur: Milly Westerhuis-Duvoort
ISBN: 97 894 6203 908 7

Jubileumboek Slagerij Terpstra

In 2003 bestond slagerij Terpstra aan de Dijkstraat in Franeker maar liefst 150 jaar en dat werd onder andere gevierd met een eigen jubileumboek. In het boek staan meerdere foto's. Zo ook een foto van de slagerij, genomen in 1974, met de wervende reclametekst: "Worsten ende hammen, gheneest kreuplen ende lammen". Een prachtige kreet die menigeen heeft laten lachen.

Bron: Emiel Terpstra
Meer info: Historisch Centrum Franeker & slagerij Terpstra

Honderd Jaar Slagerij Aarnoutse Gennep

Een verslag van vijf generaties Aarnoutse die al die tijd het slagersvak in Gennep uitoefenden. Het kijkt terug in het verleden en werpt een blik in de toekomst. Zowel de oudere als de jongere generaties zullen bekende dingen tegenkomen. De informatie werd vergaart via Vader Jan Aarnoutse, oma Tonie Aarnoutse-Noij en Thea Aarnoutse-Felling die orde heeft gebracht in de lichte chaos foto's albums, brieven en verhalen. Het boek is kort en bondig geschreven in die typisch Gennepse humor die de moeite van het lezen waard is.

Auteur: Wiel van Dinter
In samenwerking met: De familie Aarnoutse
Slagerij Aarnoutse Gennep

De Beenhouwersstraat

Het vlees en het ambacht doorheen tijden en culturen. Een uitgebreid en zeer interessant verslag van het slagersvak vanaf de eerste jaartelling tot 1985. Een bonte verzameling verhalen die die nieuwsgierigheid naar het vak alleen maar vergroten. Boordevol oude foto's en prenten van over de hele wereld. Een meer dan interessante pil.

Auteur: Francoise Salvetti
Vormgeving: Emeil M. Bührer
Uitgeverij Lannoo, Tielt België 1985
In samenwerking met: Vleeswaren Ter Beke, Waarschoot België
ISBN: 90 209 1340 9

Zo zolt he'k 't nog nooit egèten

"Zo zout heb ik het nog nooit gegeten. "Een prachtige titel voor de wetenswaardigheden uit het dorp Diepenveen en omgeving. Net als in de andere dorpen in Nederland telde Diepeveen, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, verschillende slagers, bakkers en kruideniers. Nu is dat niet meer het geval een reden te meer voor de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en omgeving om het reilen en zeilen van deze winkeliers in beeld te brengen. Vooral de ontwikkeling van het slagersvak en de huisslachting komen aan bod met interviews, verhalen, spreuken en gezegden en Diepenveense recepten.

Auteurs: Interviewgroep Diepenveen
Uitgever: Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
ISBN: 978 90 805627 7 6

KNS Gedenkboek

75 jaar Algemene Nederlandse Slagersbond

Het boek verhaalt uitgebreid van de historie en de werkzaamheden van de ANS, zoals de bond destijds werd aangesproken. Tal van personen die van belang waren voor de vereniging komen aan bod en geven hun visie. Interessant is ook de vermelding van tientallen sponsoren en adverteerders die op de toen gebruikelijke wijze hun bedrijf presenteren.

Auteur: Algemene Nederlandse Slagersbond.

Slagerij Burggraaf, Culemborg

100 Jaar kwaliteit is de subtitel van het boekwerk dat als aandenken van hun bestaan sinds 1906 in 2006 werd uitgegeven. Het boek start met de familiegenealogie en verhaalt daarna, per generatie, de wetenswaardigheden van dit Culemborgs bedrijf. De verhalen worden opgesierd met tal van foto's en die maken het bekijken van het werk meer dan aantrekkelijk. Ook de verschillende onderscheidingen, die Burggraaf in de afgelopen jaren binnen sleepte komen ruimschoots aan bod.

Auteur: Baars & Wetzeler
Keurslager Burggraaf, Culemborg

Handboek voor de slager

Je kunt het zo gek niet bedenken of het komt aan bod in deze ruim 800 pagina's tellende slagersbijbel. Naast de geschiedenis van het slagersbedrijf komen aan de orde o.a.: Het slachtvee, het slachten, inkoop, be- en verwerken van geslachte dieren, het slagersbedrijf, machinekennis, natuurwetenschappelijke aspecten van vee en vlees, algemene onderwerpen, diverse wetten en bepalingen. Al met al een echt boek voor de liefhebber van het slagersvak.

Hoofredactie: Oud directeur Eerste Nederlndse Slagersvakschool, Drs. J.W. Baretta, Oud secretaris van het Bedrijfschap voor het Slagersbedrijf Dr. E.J. Tobi en secretaris van het Bedrijfschap Slagersbedrijf J. Wesseling. 
Met medewerking van 125 deskundigen op verschillende vakgebieden.

De Keurslager

1946 - 2006

Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de Keurslager organisatie gaf de vereniging een speciaal boek uit. Het omvat informatie over de organisatie, de huisstijl, communicatie met leden en klanten, kwaliteitsbeheersing en een tijdlijn. Daarnaast biet het boek een ledenlijst en tal van felicitaties.

Auteur: Vereniging van Keurslagers
Uitgave: In eigen beheer. 2006
Organisatie Keurslagers, Leusden

Oud-Castricum

In de serie over de middenstanders, waarmee in 2011 werd gestart met bakkers en melkboeren, zijn dit keer de slagers aan de beurt die ons dorp in zo’n 100 jaar heeft gekend. Ook hiervoor geldt dat het aantal winkels in de loop der tijd is teruggelopen. Rond 1950 bestonden er zo’n acht slagerijen op een inwonertal van 9.000. Momenteel tellen we er bij circa 23.000 inwoners nog vijf. Bijgaand een foto van slagerij Klaas de Beurs aan de Van Barneveldweg in 1922. Een van de vele foto's die op de site te vinden zijn.

Auteur: Stichting Werkgroep Oud Castricum
Uitgave: In eigen beheer.
Oud Castricum

Historie Markt 9, Lochem

Het pand Markt 9 blijkt al 180 jaar als slagerij in gebruik. Tussen 1836 en 1943 waren het drie generaties Roos die er als slagers werkten. De familie Roos was Joods en slachtte dus koosjer. En vanzelf werd in die periode ook uitsluitend rund- en kalfsvlees verkocht. In 1943 kwam er een einde aan het bestaan van de Joodse slagerij doordat de familie werd weggevoerd naar de vernietigingskampen. De slagerij werd overgenomen door de familie Rijswijk die na ruim 30 jaar het stokje overdroeg aan Joke en Bennie Sieverink. Inmiddels is de slagerij overgenomen door Erik en Sari Nijenhuis. De opbrengst van het boekje is bestemd voor een viertal stolpersteine voor het pand op de Markt, ter nagedachtenis aan de in de oorlog omgekomen leden van de familie Roos. Hiervoor is contact gelegd met de Stichting Stolpersteine Lochem.

Auteurs: Joke en Bennie Sieverink
Medewerking van: Historisch Genootschap Lochem

Schijndelse slagers en vleesbedrijven (1828 – 2016)

In de hoogtijdagen – begin en medio vorige eeuw – kende Schijndel 25 slagers en vleesverwerkers. Om de Schijndelse geschiedenis van dit ambacht in kaart te brengen, hebben Walther Van Rooij en oud slager Theo Jansen vele interviews gehouden met slagers en/of hun familieleden. Veel foto’s brengen het ambacht van het slagersvak in beeld: van een varken op de leer tot de rommelpotten gemaakt van varkensblazen en van slager Rien Princee op de Boschweg tot Denis van de Ven op de Hoevenbraak.

www.vvvschijndel.nl

50 jaar 'sterrenslager' Aad van Eijk in Voorschoten. De reden voor Carla en Walter om een jubileumboek te schrijven. ‘Meat the Family’ een ode aan het vlees en het slagersvak. In het boek bundelden zij 50 familierecepten met vlees in de hoofdrol. In het boek staan lekkere en vooral gezonde recepten. Van super de luxe tot lekker gewoon. Voorbeeld? Stoofpotjes, barbecue, recepten voor kids, soep en ovengerechten. Uiteraard op basis van het beste vlees dat dagelijks in hun slagerij voorhanden is. Meer dan smakelijk.

Auteurs: Carla en Walter van Eijk
Te koop: In de slagerij en via de website:
www.slagerijaadvaneijk.nl

Terug naar boven