03-april-2016 | Door: Gerhard Kwak
Regelement Slager met Ster

Regelement Slager met Ster

Slager met Ster bestaat uit verschillende onderdelen die verdeeld zijn over twee ronden.

Voorronde

In de voorronde worden de deelnemende slagerswinkels beoordeeld door: de vakjury jureert door observatie en een interview met de eigenaar een onaangekondigde mysteryshopper én winkelbeoordeling waarbij een aankoop wordt gedaan Bij het behalen van de nominatienorm in de voorronde volgt de nominatie voor één, twee of drie sterren. 

Finaleronde

De slager is vrij om deel te nemen aan de finaleronde. Hierin vinden de volgende beoordelingen plaats: een juryteam van Retail deskundigen beoordeelt onaangekondigd de winkel en winkeluitstraling een ondernemersjury, bestaande uit genomineerde slagers (2 personen per onderneming), jureert aangekondigd een collega-genomineerde in een andere provincie, met begeleiding van het NBC. een consumentenbeoordeling het eindresultaat van de voorronde wordt in de beoordeling meegenomen 

De volledige versie van het reglement vind je op www.slagermetster.nl: 

Voorwaarden voor deelname:
Om deel te nemen moet de onderneming:

 • Voldoen aan de wettelijke eisen betreffende hygiëne, etikettering, bedrijfshulpverlening en risico-inventarisatie & evaluatie. 
 • Vlees en/of aanverwante artikelen als producten te voeren. 
 • Een eigen identiteit te hebben als slagerij met een eigen pui (dus niet inpandig binnen een overkoepelende winkelformule). 
 • In te schrijven per vestigingspunt. De kosten voor deelname - per opgegeven vestiging

Verkort regelement
Deelnemers aan ‘Slager met Ster’ verplichten zich aan het volgende reglement:

 • De deelnemers stellen hun bedrijf ter beschikking voor de diverse beoordelingen. 
 • De juryleden zijn gerechtigd om vragen te stellen aan de medewerkers. 
 • De uitslag van de jury is bindend. 
 • De uitslag wordt berekend door de eindcijfers van de jureringen/beoordelingen op te tellen.
 • Een deelnemer is genomineerd als het eindcijfer van de diverse jureringen/beoordelingen van de voorronde uitkomt op een gemiddelde van 7,75 of hoger . 
 • De genomineerden behalen sterren als het eindcijfer van de finaleronde de volgende waarde heeft. 

1 ster: 8,00 t/m 8,49
2 sterren: 8,50 t/m 8,99
3 sterren: 9,00 of hoger

 • De juryleden zijn niet hoofdelijk aansprakelijk en kunnen niet worden aangesproken over de uitslag. 
 • De organisatie van ‘Slager met Ster’ is niet aansprakelijk jegens deelnemers die menen schade te ondervinden als gevolg van deelname en/of de uitslag van deze competitie. 
 • De Slager (en zijn gezin) alsmede werknemers van de Slagerij (en huisgenoten) zijn uitgesloten van deelname aan de klantenenquête. De organisatie houdt zich het recht voor dit te controleren.
 • Het logo ‘Slager met Ster’ mag (buiten de geleverde materialen) alleen worden gebruikt met schriftelijke toestemming van het NB
 • De promotiematerialen die worden verstrekt aan genomineerden en sterwinnaars mogen alleen worden gebruikt in de voor de wedstrijd opgegeven slagerij/winkel. 
 • De titel ‘Slager met Ster’ mag uitsluitend worden gevoerd door de deelnemende winkel.  Is er sprake van een winkelketen dan geldt de titel niet voor de overige winkels. 
 • De titel ‘Slager met Ster’ is organisatie én winkel(adres)gebonden en is 12 maanden geldig na datum van uitgifte. De titel vervalt bij het veranderen van eigenaar. Indien de nieuwe eigenaar een opvolger is (zoon of dochter) en deze reeds minimaal één jaar werkzaam was binnen de organisatie blijven de behaalde sterren geldig. 
 • De Slager met Ster-organisatie behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor de voor dat jaar uitgereikte ster(ren) van het deelnemende bedrijf af te nemen indien er afbreuk dreigt of wordt gedaan aan het imago van ‘Slager met Ster’. Dit ter beoordeling van de organisatie. Deze ingrijpende maatregel zal zich ondermeer kunnen voordoen bij een faillissement, surseance van betaling, maatregelen van Inspectiediensten en/of andere imagobedreigende of –beschadigende omstandigheden van de deelnemer of van bedrijven die een economische eenheid met de deelnemer vormen. 
 • Indien deelnemers zich niet houden aan dit reglement, mag de organisatie van Slager met Ster, zonder teruggave van deelnemersgeld, de deelnemer uitsluiten van verdere  deelname. Het bestuur zal dit de deelnemer schriftelijk bevestigen.
Terug naar boven