20-maart-2023 |
Vlees- en zuiveltaks weer op tafel

Vlees- en zuiveltaks weer op tafel

Het kabinet wil ten minste 55% minder uitstoot van broeikasgassen in 2030. In het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’ wordt omschreven hoe het kabinet dit wil aanpakken, er wordt onder andere weer gesproken over een mogelijke vlees- en zuiveltaks.

Op het gebied van voeding en de voedingsindustrie worden een aantal punten genoemd die momenteel al in gang zijn gezet, zoals een verandering in het consumptiepatroon naar meer plantaardige eiwitten, duurzamer veevoer en minder voedselverspilling. Wat echter opvalt is dat er ook gesproken wordt over een normerend en beprijzend beleid om het voedselpatroon aan te passen, oftewel: een vlees- en zuiveltaks. Volgens het rapport kan de opbrengst van vlees- en zuivelbelasting worden gebruikt om de Nederlandse landbouwsector te helpen om verder te verduurzamen. 

Vleestaks

Belasting op vlees is een voorstel dat al jaren steeds weer op tafel wordt gelegd, en er ook weer vrij snel weer van af wordt geveegd. In april 2022 maakte de minister van LNV bekend dat hij het effect van een vleestaks wilde onderzoeken. Hierop kwamen veel reacties, waaronder van de Vleescoalitie die aangaf dat belasting op vlees juist een contraproductief effect kan hebben op de volksgezondheid en verdere verduurzaming van de sector. Daarnaast gaf adviesbureau EY aan dat een dergelijke belasting amper uitvoerbaar is en vooral lagere inkomensgroepen treft. 

In mei 2022 heeft de meerderheid van de Tweede Kamer een motie gesteund waarin de regering wordt gevraagd om geen vleestaks in te voeren. VVD en CDA lieten al direct weten dit niet te willen omdat op dat moment de voedselprijzen met een rap tempo stegen, wat alleen maar erger is geworden door de hoge inflatie.

Tegenovergestelde effect

Stel, de opbrengst van de vlees- en zuivelbelasting gaat inderdaad naar de boer om verder te verduurzamen, dan kan de belasting nog steeds een tegenovergesteld effect hebben. In de supermarkt zou het Nederlandse vlees en zuivel nog meer verdrongen worden door goedkoper vlees en zuivel uit het buitenland dat vaak met een slechter dierenwelzijn en meer milieubelasting geproduceerd wordt. Daarnaast worden beide productgroepen in een slecht daglicht gezet, terwijl ze beide juist bijzonder hoge voedingswaarden hebben.

Bekijk het rapport ‘Scherpe doelen, scherpe keuzes’

Beeld: © Naty.M/Shutterstock.com

Terug naar boven