09-februari-2024 |
Strengere normen honing, vruchten­sappen, jam en melk

Strengere normen honing, vruchten­sappen, jam en melk

Europa heeft een mijlpaal bereikt in het verbeteren van de normen voor voedselproducten, met name voor honing, vruchtensappen, jam en melk. Het politieke akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad om deze normen te herzien en aan te scherpen, wordt toegejuicht door de Europese Commissie.

Oorsprongsetikettering voor honing

Een van de belangrijkste wijzigingen is de verplichte oorsprongsetikettering voor honing. Dit betekent dat gemengde honing de landen van oorsprong op het etiket moet vermelden, met het percentage voor elk land in afnemende volgorde. Dit biedt consumenten meer transparantie en helpt bij het voorkomen van fraude.

Innovatie in vruchtensappen

Daarnaast worden drie nieuwe categorieën vruchtensap geïntroduceerd, waaronder sap met verlaagd suikergehalte, om consumenten meer keuzemogelijkheden te bieden. Ook wordt duidelijker vermeld dat vruchtensappen geen toegevoegde suikers bevatten, waardoor consumenten beter geïnformeerd zijn over wat ze consumeren.

Verbeterde kwaliteit van jam

De minimale hoeveelheid fruit in jam wordt verhoogd, wat resulteert in producten van betere kwaliteit met een lager suikergehalte. Bovendien mogen lidstaten de term "marmelade" gebruiken als synoniem voor jam, waardoor de regelgeving beter aansluit bij lokale gebruiken.

Vereenvoudiging van etikettering van melk

Tot slot worden etiketteringsregels voor melk vereenvoudigd, waardoor het onderscheid tussen verschillende soorten melk wordt opgeheven en lactosevrije melk wordt toegestaan.

Het politieke akkoord moet nog formeel worden goedgekeurd door de medewetgevers. Na goedkeuring hebben lidstaten anderhalf jaar de tijd om de nieuwe regels om te zetten in nationaal recht, voordat deze in de hele Europese Unie van kracht worden. Dit markeert een belangrijke stap voorwaarts in het waarborgen van voedselkwaliteit en consumentenbescherming binnen de EU.

Ec.europa.eu

Terug naar boven