23-oktober-2020 | Door: Kiki Stender
Stoppen met je bedrijf: 8 tips

Stoppen met je bedrijf: 8 tips

Stoppen van je bedrijf doe je niet zomaar even, daar gaat een heel proces aan vooraf. Het is belangrijk dat je hier als ondernemer de tijd voor neemt. Tijdig plannen maken en voorbereidingen treffen maken het proces makkelijker. In dit artikel een aantal tips.

1. Breng je wensen in kaart

Het proces van bedrijfsbeëindiging begint met nadenken over de toekomst. Stoppen betekent ook een nieuwe start. Het is goed om hierover in gesprek te gaan met een vertrouwenspersoon: je partner, accountant of iemand anders waarmee je een goede relatie onderhoudt. Hoe zie jij je toekomst na het beëindigen van je bedrijf? Waardoor wordt die bepaald? Belangrijk is om je wensen te onderkennen. Streef je bijvoorbeeld een zo hoog mogelijke opbrengst na van je bedrijf, of vind je de voortzetting van jouw levenswerk belangrijker, ook al kost jou dat geld? Jouw wensen vormen het uitgangspunt in het traject van stoppen waarmee adviseurs aan de slag kunnen. Daarnaast spelen zaken als leeftijd, gezondheid en gezinssituatie natuurlijk een rol bij de manier en het moment van stoppen. Dit is voor iedereen anders. Het traject van stoppen is dan ook altijd maatwerk. 

2. Neem de tijd

Je neemt afscheid van een belangrijk deel van jouw leven. Neem de tijd om dit verlies te verwerken.

3. Maak een stappenplan

Er moeten veel zaken goed en op tijd geregeld worden. Aan de hand van jouw wensen stel je een stappenplan op. In dit plan leg je vast wie wat en wanneer regelt. Vaak zijn er verschillende wegen die je kunt bewandelen, dus is het verstandig om verschillende scenario’s uit te werken. In deze fase schakel je deskundig advies in. Het proces van stoppen van je bedrijf kent op hoofdlijnen vier aspecten die nauw met elkaar samenhangen. Naast emotionele aspecten (jouw wensen) heb je ook te maken met juridische-, fiscale- en financiële aspecten.

4. Zet alle overeenkomsten op een rij

Tijdens jouw loopbaan als ondernemer ben je verschillende verplichtingen aangegaan, zoals een huurovereenkomst, arbeidsovereenkomsten en andere contractuele verplichtingen. Aangegane overeenkomsten en verplichtingen zijn medebepalende factoren voor het moment van stoppen. Zet alles eens goed op een rij en bespreek  met een jurist hoe je de overeenkomsten het best beëindigt. 

5. Wat het kost, en je oplevert

Bij staking van een onderneming vindt doorgaans een fiscale afrekening plaats met de Belastingdienst. Wat er op fiscaal gebied geregeld moet worden, verschilt per onderneming. De ondernemingsvorm, leeftijd en wijze van stoppen zijn van invloed op de te ondernemen acties. Het is raadzaam de hulp van een vakbekwame fiscalist in te schakelen. Die zet alle consequenties op een rij en adviseert je over de beste optie. Dit kost geld, maar kan je veel opleveren!

6. Stel een financieel plan op

Een financieel overzicht of een financieel plan is een belangrijke richtingwijzer voor de financiële mogelijkheden ná bedrijfsbeëindiging, en daarmee een bepalende factor voor het moment van stoppen. In een financieel plan staan de inkomsten en uitgaven na bedrijfsbeëindiging op een rij waarbij rekening is gehouden met de opbrengsten en kosten van de bedrijfsbeëindiging. Niet alles is exact te voorspellen. Er moeten soms onderbouwde aannames worden gedaan. Jouw accountant is het beste op de hoogte van jouw financiële situatie en dus bij uitstek geschikt om dit plan op te stellen. Vergeet niet dat bepaalde kosten nog doorlopen nadat het bedrijf gesloten is. Ook deze kosten moeten in het financiële plan worden meegenomen. Zo is een accountant vaak nog zeker een jaar bezig met de afwikkeling van de administratie.

7. Onderschat je uitgaven na stoppen niet

Extra aandacht verdienen de verwachte privé-uitgaven na bedrijfsbeëindiging. Denk daarbij ook aan wat je nu zakelijk aanschaft, maar voor een deel privé gebruikt wordt. Inschattingen van privé-uitgaven zijn te vinden op de website van het Nibud. Onderschat deze uitgaven niet!

8. Bedenk hoe je afscheid gaat nemen

Wanneer je weet wat er met je versonderneming gaat gebeuren, is het tijd om na te denken hoe je jouw klanten en relaties daarover gaat informeren, en hoe je afscheid wil nemen van jouw bedrijf. Het proces van afstand nemen gaat dan echt beginnen. 

www.knsnet.nl

Bron: De Slager

Terug naar boven