17-mei-2023 |
Regelge­ving nieuwe veredelings­tech­nieken onder de loep

Regelge­ving nieuwe veredelings­tech­nieken onder de loep

Europese regelgeving voor nieuwe veredelingstechnieken wordt herzien door de Europese Commissie, die naar verwachting eind juni 2023 met een wetsvoorstel zal komen. Momenteel wordt de technologie die valt onder de noemer 'CRISPR-Cas9' bijvoorbeeld behandeld als genetische modificatie, wat leidt tot hoge kosten om nieuwe gewassen te ontwikkelen en op de Europese markt te brengen. 

Nieuwe veredelingstechnieken (NVT’s) kunnen echter een belangrijke bijdrage leveren aan de doelstellingen van de Green Deal en de Farm to Fork-strategie, waardoor er druk is om de regelgeving te versoepelen.

Onbedoelde gevolgen

Er zijn echter ook redenen om de regelgeving niet aan te passen, zoals zorgen over onbedoelde gevolgen zoals allergenen en de vermindering van gewasdiversiteit. Naast politieke afwegingen zal ook de publieke opinie een belangrijke rol spelen bij het besluit om de regelgeving te wijzigen. Na het voorstel van de Europese Commissie kan het proces van onderhandelingen en goedkeuring nog twee tot drie jaar in beslag nemen.

Verschillende lidstaten hebben hun eigen overwegingen en standpunten over de regelgeving. Nederland wil bijvoorbeeld meer flexibele regelgeving om zijn sterke positie in de sector te behouden, terwijl Spanje NVT's ziet als een kans om sneller en efficiënter gewassen te kunnen ontwikkelen die beter bestand zijn tegen droogte.

Mogelijke scenario’s 

Het is nog onduidelijk welke kant het op zal gaan met de regelgeving en de gevolgen voor bedrijven zullen afhangen van de precieze veranderingen. Er zijn echter drie mogelijke scenario's, waarbij het eerste scenario is dat de EU vasthoudt aan de huidige strenge regelgeving en de andere twee scenario's een versoepeling van de regelgeving omvatten.

Bedrijven in de gewasveredelings- en biotechsector moeten nog even in onzekerheid leven over de toekomst. De ontwikkelingen op het gebied van NVT's zullen echter nauwlettend worden gevolgd, omdat ze van invloed zijn op de groei en het succes van de sector en op de doelstellingen van de EU voor een duurzamere landbouw.

Rabobank.nl

Terug naar boven