23-oktober-2023 |
EU verscherpt regels voor nitriet en nitraat in voedsel

EU verscherpt regels voor nitriet en nitraat in voedsel

In een gedurfde stap om de voedselveiligheid voor haar burgers te optimaliseren, heeft de Europese Commissie een nieuw stel limieten onthuld voor het gebruik van nitriet en nitraat in voedsel. Voortkomend uit Europa's ambitieuze 'Beating Cancer Plan', zijn deze herziene limieten een reactie op zorgen omtrent bepaalde kankerverwekkende stoffen. 

Handelend op basis van een uitgebreide wetenschappelijke evaluatie van de EFSA, richt de EU zich niet alleen op het inperken van mogelijke bedreigingen van schadelijke bacteriën zoals Listeria en Salmonella, maar ook op het verminderen van de blootstelling aan nitrosaminen, bekend om hun kankerverwekkende eigenschappen.

Commissaris Stella Kyriakides, verantwoordelijk voor Gezondheid en Voedselveiligheid, merkte op: "Veilig voedsel is niet slechts een wens, maar een recht. Vandaag, nu we de teugels aantrekken voor nitrieten en nitraten in ons voedsel, verankeren we dit recht en versterken we onze toewijding aan Europa's 'Beating Cancer Plan'." Kyriakides doet een vurige oproep aan de voedselindustrie en moedigt verdere verlagingen aan waar mogelijk.

Een cruciaal aspect van deze nieuwe regelgeving is hun aanpasbaarheid, die rekening houdt met de diversiteit in producten en productiemethoden binnen de EU. Ze sturen meer dan alleen normen: ze geven een duidelijke boodschap aan producenten, groot en klein, over de dringende noodzaak om het nitriet- en nitraatgehalte in voedsel te heroverwegen. Met de tijd die dringt, hebben voedselbedrijven nu twee jaar om zich aan te passen aan deze nieuwe maatstaven.

Ec.europa.eu

Terug naar boven