11-juni-2024 |
Consumen­ten­ver­trouwen in de voedings­sector op een dieptepunt

Consumen­ten­ver­trouwen in de voedings­sector op een dieptepunt

Het consumentenvertrouwen in de voedingssector bevindt zich op een dieptepunt. Uit een recent pan-Europees onderzoek blijkt dat steeds minder consumenten gezonde en duurzame voedselkeuzes maken. Het EIT Food Trust Report, gebaseerd op een onderzoek onder 19.642 consumenten uit 18 landen, toont aan dat minder dan de helft (45%) van de Europeanen vertrouwen heeft in het voedsel dat zij consumeren.

De studie onthult dat consumenten vooral sceptisch zijn over de duurzaamheid en gezondheid van hun voeding. Hoewel 53% van de consumenten vertrouwen heeft in de voedselveiligheid, gelooft slechts 36% dat hun voeding duurzaam is en 44% dat het gezond is. Deze scepsis heeft geleid tot een afname van de motivatie om een duurzame levensstijl aan te nemen. In 2020 gaf nog 78% van de consumenten aan een duurzame levensstijl te willen leiden, maar dit percentage is inmiddels gedaald naar 71%.

Lage acceptatie van voedselinnovaties

Het vertrouwen in voedselinnovatie is eveneens laag. Slechts een derde van de consumenten (34%) staat open voor nieuwe voedselproducten. Jongere consumenten zijn echter positiever gestemd: 44% van de 18-34-jarigen staat open voor innovaties, vergeleken met slechts 24% van de 55-plussers. Dit duidt erop dat de jongere generatie mogelijk meer bereid is om nieuwe producten te accepteren die bijdragen aan gezondere en duurzamere diëten.

Diep wantrouwen in de voedselindustrie

Het rapport signaleert een daling in het vertrouwen in de voedselindustrie, met name in de competentie, openheid en zorg van actoren zoals boeren, fabrikanten, autoriteiten, restaurants en retailers. Boeren genieten nog steeds het meeste vertrouwen (65%), ondanks een lichte daling van 67% vorig jaar. Retailers worden door 50% van de consumenten vertrouwd, een afname van 52% in 2022. Vertrouwen in restaurants en cateraars ligt op 48%, eveneens een daling ten opzichte van vorig jaar.

Het vertrouwen in fabrikanten en autoriteiten is nog lager. Slechts 46% en 45% van de consumenten geeft aan vertrouwen te hebben in respectievelijk fabrikanten en autoriteiten. Een significant deel van de consumenten (27% en 32%) wantrouwt deze groepen actief. Daarnaast gelooft slechts 38% dat fabrikanten geven om consumentenbelangen, terwijl 37% vindt dat zij open en eerlijk zijn over de voedselbereiding en -verkoop. Voor autoriteiten geldt hetzelfde beeld, waarbij slechts iets meer dan een derde van de consumenten gelooft dat zij voldoende transparant zijn over de regulering van voedselproductie.

Eitfood.eu

Terug naar boven