30-augustus-2016 | Door: Kiki Stender
Opleiding Bedrijfsleider vers

Opleiding Bedrijfsleider vers

Met het oog op de toekomst startte Rob Vaes in 2015 met de nieuwe opleiding ‘Bedrijfsleider vers’ van SVO vakopleiding food. Tijdens deze opleiding maken studenten onder andere een ondernemingsplan. Het doel: verbeteren van een specifiek bedrijfsonderdeel.

“Ik had net de toenmalige SVO-opleiding Chef afgerond en wilde niet gelijk met een managementopleiding aan de slag,” vertelt Rob. “Toen ik hoorde dat SVO haar opleidings-aanbod ging aanpassen en er een nieuwe opleiding Bedrijfsleider vers zou komen, was ik gelijk enthousiast. Ik zou een aantal vrijstellingen krijgen, omdat ik de opleiding Chef al had afgerond, maar de opleiding was wel een niveau hoger; op mbo-niveau 4. Met het oog op de toekomst ben ik er toch mee gestart. Ik wilde meer weten over het ondernemerschap, financiën en personeelszaken en deze opleiding sluit daar goed op aan.” De opleiding duurt drie jaar. Heb je werkervaring of de juiste vooropleiding, dan rond je hem gemiddeld in anderhalf tot twee jaar af.

Rode draad

De studenten van Bedrijfsleider vers werken aan een ondernemingsplan voor hun slagerij. Dat plan loopt als een rode draad door de hele opleiding heen; het uitgewerkte plan is de eindopdracht van de opleiding. Het doel is een aanpak te ontwikkelen waarmee een bepaald onderdeel binnen de slagerij verbeterd kan worden. Rob: “Samen met mijn ouders run ik Slagerij Koos Vaes. We waren al een tijdje aan het kijken of we ons konden aansluiten bij een franchiseformule. Uiteindelijk hebben we gekozen voor de Ambachtelijke Slager. Daarmee profiteren we van de voordelen van een grote organisatie die haar marketing goed op orde heeft, maar we kunnen zelf bepalen hoe we onze promotie precies invullen.” 

Jonger publiek

Begin maart ging de vernieuwde Ambachtelijke Slagerij Vaes open. Rob koos ervoor om zijn ondernemings¬plan af te stemmen op die nieuwe ontwikkeling. “We merken dat ons klantenbestand vergrijst en willen graag een jonger publiek aantrekken. Het was tijd om een nieuwe weg in te slaan. De nieuwe winkel heeft een moderne, frisse uitstraling; dat is de eerste stap. De afgelopen jaren hebben we weinig aan promotie gedaan omdat het ‘toch wel liep’. Nu zetten we deze optimaal in en stemmen onze uitingen veel meer af op jongeren. Ik heb bijvoorbeeld een Facebook-pagina opgezet en de website is vernieuwd.” 

Verbeteracties

Als onderdeel van zijn onderne¬mingsplan heeft Rob de eerste verbeteracties al ingezet. De komende maanden onderzoekt hij de resultaten van de veranderingen en bekijkt hij waar de verbeterpunten liggen. “Uiteindelijk moet ik een compleet plan maken waarmee we onze doelen kunnen bereiken,” zegt hij. “Het mooie van de opleiding is dat wat ik leer direct kan vertalen naar de winkel. Ik ben bewuster bezig met analyseren wat er in de toekomst misschien beter kan.” 

www.svo.nl/vlees

©Vakblad De Slager 2016 – een uitgave van de Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS)

Terug naar boven