28-februari-2024 |
PAN: Toenemend aantal PFAS in groenten en fruit

PAN: Toenemend aantal PFAS in groenten en fruit

Een zorgwekkende trend is zichtbaar in de toenemende aanwezigheid van PFAS-pesticiden in groenten en fruit, blijkt uit recent onderzoek van PAN Europe en haar leden. Deze zogenaamde 'forever chemicals' worden op voedselgewassen gesproeid, wat leidt tot directe blootstelling van consumenten. De toenemende aanwezigheid van deze chemicaliën in ons voedsel roept ernstige zorgen op over volksgezondheid en milieu.

Stijging van PFAS in groenten en fruit

In de EU werden tussen 2011 en 2021 residuen van 31 verschillende PFAS-pesticiden aangetroffen in groenten en fruit. Opvallend is de toename in Nederland: over tien jaar is het aantal groenten met PFAS-pesticiden met 257% gestegen. Dit betreft veelgebruikte groenten zoals andijvie, komkommers en paprika's. In 2021 bevatte bijvoorbeeld 70% van de in Nederland geteelde aardbeien tot drie verschillende PFAS-pesticiden per monster. De cijfers benadrukken de urgentie van dit probleem, gezien de geassocieerde gezondheidsrisico's van deze chemicaliën.

PFAS: een verborgen gevaar

PFAS zijn uiterst persistent en kunnen ernstige gezondheidsrisico's met zich meebrengen. Ze hopen zich op in bodems, waterbronnen en levende organismen. Uit het rapport blijkt dat veel boeren zich niet bewust zijn van de aanwezigheid van PFAS in de pesticiden die ze gebruiken. Bovendien suggereren de bevindingen dat de maximale residu limieten (MRL's) voor bestrijdingsmiddelen, die niet de gecombineerde effecten van verschillende chemicaliën overwegen, mogelijk te hoog zijn. Dit kan leiden tot een onderschatting van de risico's, vooral bij persistente bestrijdingsmiddelen zoals PFAS.

Oproep tot actie

Gezien de vastgestelde risico's en de onnodigheid van PFAS-pesticiden voor de landbouw, roept PAN Europe op tot een verbod op alle PFAS-pesticiden. De organisatie benadrukt dat de goedkeuring van PFAS-pesticiden in de EU leidt tot een opzettelijke blootstelling van burgers aan deze schadelijke stoffen. Er is een dringende behoefte aan een herziening van de wetgeving en strengere maatregelen om de gezondheid van consumenten en het milieu te beschermen.

Lees het rapport ‘Giftige oogst’
Pan-netherlands.org

Terug naar boven