26-maart-2019 | Door: Gerhard Kwak

5 tips om minder belasting te betalen

Per 1 maart kan er weer volop belastingaangifte gedaan worden over 2018. De Belastingdienst vult de privégegevens in, maar jij als ondernemer vult zelf het zakelijke deel van de aangifte in. Hieronder een vijftal aftrekposten en regelingen die ervoor zorgen dat je minder belasting betaalt.

1. Ondernemersaftrek en MKB-winstvrijstellin

De ondernemersaftrek is een bedrag dat uit verschillende onderdelen kan bestaan. Dit kan je weer aftrekken van je winst. Hiervoor komt je in aanmerking als je ondernemer bent volgens de criteria, daarnaast is het noodzakelijk dat je voldoet aan het urencriterium. De zelfstandigenaftrek is een jaarlijkse aftrek van een vast bedrag. Dan heb je nog de Startersaftrek wat een extra aftrek is in de eerste 5 jaar van de onderneming. Daarnaast heb je nog de WBSO (Wet bevordering Speur en Ontwikkelingswerk), dit is een aftrek voor onderzoekswerk bij innovatie. Door de MKB-winstvrijstelling mag je nog 14% aftrekken van de winst ná de ondernemersaftrek. Hiervoor geldt het urencriterium niet. Wel moet je ondernemer zijn.

2. Investeringsaftrek en afschrijven

Via de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek kan je een bedrag van de winst aftrekken, bij investeringen in bedrijfsmiddelen. Dit geldt als je per boekjaar minimaal 2300 euro investeert en per bedrijfsmiddel 450 euro. Je kan ook bedrijfsmiddelen afschrijven. Hierbij worden de kosten van bedrijfsmiddelen verdeeld over het aantal jaren dat je ze gebruikt.

3. Zakelijk vermogen

Het zakelijke banksaldo hoort op de balans van je onderneming. Geld dat nodig is als werkkapitaal of voor een investering. Het telt niet mee voor vermogen in box 3. Daar is privévermogen boven 30.000 euro per persoon belast. Blijvend overtollige liquide middelen moet je wel van zakelijk naar privé halen.

4. Kostenaftrek voor gemengde kosten

Van de kosten van relatiegeschenken, studiereizen, congressen, zakenlunches of een consumptie is alleen het bedrag boven de drempel van 4.500 aftrekbaar. Je kan er ook voor kiezen om 80% van de door jou gemaakte gemengde kosten af te trekken. Dan heb je niets met de drempel te maken.

5. Toeslagencheck

Er zijn toeslagen voor huurkosten van je huis, zorgtoeslag, kind gebonden budget en kinderopvang. De hoogte van een bepaalde toeslag wordt berekend aan de hand van je inkomen. Als je de ondernemersaftrek gebruikt is je toetsingsinkomen lager. Daarmee kom je eerder in aanmerking voor een toeslag. 

Bron: KVK

Terug naar boven