30-mei-2022 |
Werkgevers slagersbranche verwerpen ultimatum FNV

Werkgevers slagersbranche verwerpen ultimatum FNV

De afgelopen periode hebben cao-onderhandelingen plaatsgevonden tussen vakbonden FNV en CNV Vakmensen en werkgeversorganisatie Koninklijke Nederlandse Slagers (KNS). Op 20 mei 2022 is een onderhandelingsresultaat bereikt met CNV Vakmensen. Het voorstel is marktconform en verbetert de positie van werknemers in de slagersbranche aanzienlijk. Ondanks wederzijdse inspanningen is geen akkoord met FNV bereikt en heeft FNV een ultimatum gesteld. Werkgevers verwerpen dit ultimatum. Afgekondigde acties, stakingen en werkonderbrekingen voor onbepaalde tijd zijn onacceptabel.

KNS vindt de voorgenomen stakingen onaanvaardbaar omdat het bereikte onderhandelingsresultaat voor alle werknemers in de branche een sterke verbetering betekent. Daarnaast schaadt het ultimatum de bedrijven waar stakingen plaatsvinden. Bovendien wordt afbreuk gedaan aan het imago van een ambachtelijke branche waar ondernemers en werknemers elke dag met passie bezig zijn om consumenten te voorzien van mooie producten.

Onderhandelingsresultaat met CNV Vakmensen

Werkgevers hebben onderstaand onderhandelingsresultaat bereikt met CNV Vakmensen. De belangrijkste elementen uit het voorstel ter verbetering van de positie van medewerkers in de branche zijn:

  • Een initiële loonsverhoging van totaal 7%, waarbij tweemaal 3,5% over het feitelijk brutoloon wordt toegekend, respectievelijk per 1 juni 2022 en 1 maart 2023. 
  • Een eenmalige uitkering van € 220 bruto op fulltimebasis.
  • Reiskostenvergoeding wordt met 0,04 cent per kilometer verhoogd naar 0,19 cent per kilometer. 
  • Jeugdlonen worden tot of 10% verhoogd. 
  • De koudetoeslag wordt verhoogd naar € 10,50 bruto en in 2023 naar € 10,80 bruto.
  • De bestaande seniorenregeling “95-100-100” wordt vervangen door een “90-100-100 regeling”.

Het volledige onderhandelingsresultaat is hier te lezen.

Belang van een cao in de slagersbranche

Werkgevers in de slagersbranche vinden een cao belangrijk. Niet alleen voor het behoud van huidige werknemers maar ook voor toekomstige werknemers en werkgevers. Het is in ieders belang dat werken en ondernemen in de slagersbranche aantrekkelijk is. Door duidelijke regels, rechten en verplichtingen op het vlak van arbeidsvoorwaarden, arbeidstijden, pensioenen, sociale zekerheid en onderwijs in een cao vast te leggen, wordt voor de hele branche een gelijk speelveld gecreëerd. Om deze redenen heeft KNS een heel evenwichtig en aantrekkelijk voorstel gedaan met een zeer goede loonsverhoging en een sterk verbeterde reiskostenregeling. Maar ook een extra verhoging van de jeugdlonen en startschalen om de instroom te bevorderen. Daarnaast wordt de seniorenregeling uitgebreid zodat ouderen op een goede manier, tot aan pensioen werkzaam kunnen blijven. Het voorstel is in lijn met andere, recent afgesloten cao’s.

KNS is van mening dat zij op dit moment alles heeft gedaan wat binnen haar mogelijkheden ligt om in deze, voor zowel werkgevers als werknemers, moeilijke tijden toch tot een nieuwe cao te komen.

Terug naar boven