18-januari-2023 |
Vleeskal­ver­hou­derij in 2023: uitdagingen en kansen

Vleeskal­ver­hou­derij in 2023: uitdagingen en kansen

Uitdagingen voor de kalverhouderij komen in versneld tempo op de sector af. Denk aan maatregelen om stikstof te verminderen en het dierenwelzijn te verhogen. De relatie tussen kalverhouder en melkveehouder wordt hierdoor de komende jaren steeds sterker. Hier liggen kansen voor de kalversector. Rabobank geeft de laatste cijfers, trends en ontwikkelingen in dit artikel.

In 2023 verwacht Rabobank dat het aanbod van kalfsvlees niet sterk stijgt, vooral omdat het aanbod van jonge kalveren beperkt blijft. De belangrijkste vraag is hoe de consument zich zal gedragen als ze door de gestegen inflatie minder te besteden hebben. Luxeproducten, waaronder kalfsvlees, kunnen daaronder te lijden hebben. De concurrentie van andere, vaak goedkopere, vleessoorten neemt dan toe. Mogelijk bezoeken ook minder mensen de horeca; een belangrijk afzetkanaal van kalfsvlees.

Integratie en samenwerking

Nederland hanteert een handige constructie op het gebied van integratie en samenwerking die ervoor zorgt dat de sector sterk staat ten opzichte van Europese concurrenten. Doordat er ook wordt geïntegreerd in buitenlandse ketens spreiden bedrijven hun risico’s. Op dit moment is de Nederlandse sector voor kalverhouderijen kostprijsleider in de Europese Unie, en de verwachting is dat de sector de succesformule van samenwerken en integreren verder uitbreidt.

Uitdagingen liggen in milieu en dierenwelzijn

Door de stijgende aandacht voor milieu en dierenwelzijn vanuit de overheid en de samenleving is er verandering nodig. De sector moet aan de slag om langeafstandstransporten te verminderen, kalf langer bij de koe, het antibioticagebruik verder te verlagen en te zorgen voor minder uitstoot van geur, ammoniak en fijnstof.

Ongeveer 50% van de vleeskalveren wordt gehouden in Gelderland en Noord-Brabant. In beide provincies liggen stevige milieuopgaven om de uitstoot van ammoniak te verlagen. Daarbij liggen in deze provincies meerdere bedrijven dichtbij de Natura 2000-gebieden. Als in 2023 de Landelijke Beëindigingsregeling Veehouderijlocaties LBV+ en LBV van kracht worden, verdwijnen er een aantal kalverplaatsen in Nederland. Daarnaast zal in Nederland het aanbod van jonge kalveren afnemen door krimp van de melkveestapel.

Geen groei, toch sterke internationale positie

Groei van de sector vindt in Nederland niet meer plaats. Door uitdagingen zal de sector de komende jaren krimpen, met naar schatting 10-15% ten opzichte van 2021. Grootste vraagteken hierbij is hoe de uitkoopregelingen van de overheid uitpakken voor de kalversector. Medio 2023 is hier waarschijnlijk meer duidelijkheid over. 

Rabobank.nl

Beeld: Vera Verano Photo/Shutterstock.com

Terug naar boven