26-juli-2022 |
VLAM: Belg varieert vaker en eet minder vaak vlees

VLAM: Belg varieert vaker en eet minder vaak vlees

Vlees blijft in België veruit de belangrijkste eiwitbron. De absolute meerderheid van de Belgen (96%) eet vlees. Een zeer kleine groep (4%) heeft een zuiver vegetarische levensstijl. De hoofdreden om voor vlees te kiezen is de smaak: vlees is lekker en wordt geassocieerd met genieten. Naast de smaak is de voedzaamheid een belangrijke drijfveer: de Belg ziet vlees als een essentiële bron van nutriënten. Het vasthouden aan de eetgewoonten maakt de top drie van de keuzes voor vlees compleet. 68% geeft aan dat vlees sterk ingebakken zit in hun voedingsgewoontes. Dit blijkt uit de onderzoek van iVox.

Belg zoekt vaker de variatie op

De voornaamste verandering betreffende vleesconsumptie zit hem in het aantal consumptiemomenten. Het aantal maaltijden waarbij een andere eiwitbron wordt gekozen neemt toe, waardoor de Belg meer varieert en het vleesverbruik op lange termijn vermindert (jaarlijks à rato van 1% à 2%). Opvallend is wel dat tijdens de covid 19-pandemie er beduidend meer verse producten, waaronder vlees, thuis werden geconsumeerd.

De Belg kijkt zeker niet negatief naar vlees: 9 op de 10 Belgen geeft aan geen negatieve kijk te hebben ten opzichte van het product. De voornaamste drijfveer voor variatie in onze eetgewoonten is het doorbreken van de vaste routine. Het is een positieve variatiekeuze. Zo vindt bijvoorbeeld slechts 9% dat vlees niet past in een gezond voedingspatroon. De bezorgdheid om het milieu en het klimaat is voor een deel van de bevolking (29%) een argument om te variëren.

Het merendeel van de Belgen varieert in eiwitbronnen (vlees, vis of vegetarisch). Minder dan 1 op 5 (17%) zegt in 2022 wel nog bijna dagelijks vlees te eten, maar deze groep is de voorbije jaren kleiner geworden (van 24% in 2014). Aan de andere kant eet slechts 8% niet wekelijks vlees. 4% eet het nooit en dit percentage blijft al een aantal jaren stabiel. De 2 uitersten buiten beschouwing gelaten, betekent dit dus dat 75% van de Belgen regelmatig vlees eet en dit wel afwisselt met vis en vegetarisch.

Herkomst

Bijna 3 op 5 Belgen (58%) geeft aan dat het land van herkomst een invloed heeft op hun aankoopkeuze van vers vlees. Een absolute meerderheid (95%) van hen geeft aan dat ze dan een voorkeur hebben voor inlands vlees. De perceptie van milieuvriendelijker komt vooral door het kortere transport dat nodig is. De verdere kennis over de milieu-impact van inlands vlees is beperkt.

Onderzoek van GfK Belgium en iVox in opdracht van VLAM.

Vlaanderen.be

Terug naar boven