18-augustus-2022 |
Subsidie praktijkleren aanvragen

Subsidie praktijkleren aanvragen

Met de Subsidieregeling praktijkleren stimuleert het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werkgevers om BBL-leerplaatsen aan te bieden. Deze regeling is een tegemoetkoming in de kosten voor leerbedrijven die een mbo-student begeleiden die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per student/leerwerkplaats per jaar.

Hoe werkt het?

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voert de subsidieregeling uit in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De subsidie wordt gebaseerd op het aantal weken dat een leerbedrijf een BBL-student heeft begeleid in een studiejaar. Een mbo-studiejaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli. De subsidie wordt verstrekt na afloop van het studiejaar. Elk jaar kunnen leerbedrijven tot uiterlijk 16 september a.s. 17.00 uur hun subsidieaanvraag voor het voorgaande studiejaar digitaal indienen bij het eLoket van de RVO.

Hoogte subsidie

Alle leerbedrijven die voldoen aan de voorwaarden ontvangen subsidie. Na afloop van het studiejaar wordt het totale beschikbare bedrag van € 188,9 miljoen evenredig onder alle aanvragers verdeeld.  Er geldt een maximumsubsidie van € 2.700 per begeleide student op basis van een volledig studiejaar (maximaal veertig weken). Er is geen garantie af te geven over het bedrag dat verstrekt wordt. Het bedrag wordt pas vastgesteld als alle aanvragen zijn ingediend. Ook als de student maar een deel van de periode in opleiding is geweest, is het mogelijk om subsidie te krijgen.

Zonder bewijs, geen subsidie

De praktijkbegeleiding van de student wordt vastgelegd in een elektronische leeromgeving (ELO). Iedere praktijkopleider heeft toegang tot de ELO en kan hier een overzicht van alle (begeleidings)activiteiten van de student zien. Een printscreen van deze activiteiten kan als bewijs dienen voor het RVO zodat aangetoond kan worden dat er daadwerkelijk begeleiding plaatsgevonden heeft.

Erkenningscode

Bij het aanvragen van de subsidie is de erkenningscode van het leerbedrijf nodig. Weet jij de code van jouw bedrijf niet? Deze is eenvoudig op te zoeken. Alle erkende leerbedrijven in Nederland staan geregistreerd op stagemarkt.nl. Vul de bedrijfsnaam en plaatsnaam in en klik op ‘zoeken’. De gegevens van jouw bedrijf worden nu getoond. De code waarom het gaat is ‘code leerbedrijf’.

De KNS adviseert je je boekhouder of accountant zo spoedig mogelijk hierover te informeren.

Bron: KNSnet.nl

Terug naar boven