26-januari-2023 |
Slagersmonitor 2021: van traditioneel naar gemak

Slagersmonitor 2021: van traditioneel naar gemak

Voor de zevende keer heeft onderzoeksbureau Gfk de landelijke Slagersmonitor uitgevoerd. Zij hebben de omvang van de totale slagersmarkt over 2021 in beeld gebracht. Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de positie en de ontwikkeling van de totale slagersmarkt.

Zowel de huishoudelijke markt (winkelverkopen) als de buitenhuishoudelijke markt (niet-winkelverkopen) is in beeld gebracht. Enerzijds door gebruik te maken van een continu onderzoek van Gfk Consumer Scan Panel en anderzijds door een enquête uit te zetten onder slagers. Uit de resultaten van de Slagersmonitor kunnen verschillende conclusies worden getrokken. KNS deelt een aantal belangrijke conclusies.

Bestedingen

De bestedingen in de totale slagersmarkt (supermarkten, slagerijen en overige kanalen) zijn gestegen ten opzichte van 2017. Een belangrijke conclusie is dat het marktaandeel van de zelfstandige slagerij (slagersmarkt), ten opzichte van de totale verkopen aan vleesproducten, een lichte krimp laat zien (11,9% in 2021 ten opzichte van 13,4% in 2017). Het marktaandeel van de supermarkt is gestegen (84,7% in 2021 ten opzichte van 83,1% in 2017). Eén van de oorzaken van de lichte krimp van het marktaandeel van de zelfstandige slagerij is een dalend aantal slagerijen. Een andere oorzaak is de daling van de niet-winkelverkopen. Dit is onder andere te wijten aan de effecten van de coronapandemie.

Online verkopen

In 2021 bestond circa 1,5% van de slagersomzet uit online verkopen via de webshop. Dit is een aanzienlijke toename ten opzichte van de 0,2% die hiervoor in 2017 gemeten werd. Het relatief lage aandeel online verkopen is deels te verklaren doordat bestellingen worden opgehaald en betaald in de winkel. Al heeft er wel een stijging plaatsgevonden van het aantal iDeal betalingen online. In 2021 was het aantal slagerijen met een webshop flink hoger. Ruim 55% ten opzichte van 28% in 2017. Verwachting is dat dit aantal verder stijgt. Bijna 70% van de slagerijen met webshop doet aan thuisbezorging, naast de mogelijkheid tot ophalen in de winkel.

Verschuiving traditionele assortimenten naar gemak

Als naar de ontwikkeling van het assortiment in de slagerij wordt gekeken blijkt dat de traditionele productgroepen rundvlees, varkensvlees, vleeswaren en worstsoorten nog steeds belangrijk zijn. Zij nemen wel in aandeel af ten opzichte van 2017. Gemaksproducten zoals maaltijden, vlug- en panklare artikelen en salades en sauzen stijgen echter in aandeel. Er heeft dus een (verdere) verschuiving naar gemaksartikelen plaatsgevonden.

Prijsontwikkeling vlees

De gemiddelde prijs voor vers vlees nam licht toe in 2021. Dit is bij alle segmenten zichtbaar. Het prijsverschil met de supermarkt is ten opzichte van 2020 nagenoeg gelijk gebleven. Hoewel de monitor het jaar 2021 betreft worden verschillende ontwikkelingen uit 2022 door Gfk ook belicht. De sterke prijsinflatie voor levensmiddelen zorgt de komende jaren voor een hoge prijsgevoeligheid waardoor klanten op korte termijn kiezen voor een lager volume of goedkopere alternatieven.

Duurzaamheid

Voor veel consumenten staat duurzaamheid bij vlees vooral voor ‘goed zijn’ voor de dieren. Het aspect ‘milieu’ is van iets minder groot belang.

Het vertellen van het verhaal achter jouw producten, bijvoorbeeld hoe de varkens worden gehouden waarvan het vlees afkomstig is, blijft belangrijk.

Bekijk de volledige Slagersmonitor 2021
knsnet.nl

Terug naar boven