03-april-2024 |
Consumenten verdeeld over afschaf­fing 'kiloknal­lers'

Consumenten verdeeld over afschaf­fing 'kiloknal­lers'

Uit een onderzoek van EenVandaag onder meer dan 27.000 Nederlanders komt naar voren dat bijna de helft tegen het afschaffen van vleesaanbiedingen is. Toch zegt één op de zes minder vlees te kopen als deze aanbiedingen verdwijnen. Dit wijst op een aanzienlijke verdeeldheid binnen de consumentenmarkt.

Supermarktketen Jumbo speelt een cruciale rol in deze discussie. Zij kondigden onlangs aan te stoppen met aanbiedingen op vleesproducten. Deze maatregel komt voort uit milieuoverwegingen en aandacht voor dierenwelzijn. Daarnaast heeft de Tweede Kamer in 2022 een motie aangenomen om te stoppen met kortingen op vers voedsel. Dit is een respons op de zorgen over ontoereikende vergoedingen voor boeren. Deze ontwikkelingen wijzen op een groeiende focus op duurzaamheid binnen de voedselindustrie.

Consumentenperspectieven

De meningen van consumenten over deze verschuivingen zijn verdeeld. Vooral kiezers van de BoerBurgerBeweging (BBB) staan sceptisch tegenover het afschaffen van vleesaanbiedingen. Zij uiten zorgen over stijgende voedselprijzen en twijfelen of de extra inkomsten wel bij de boeren terechtkomen. Daarentegen zegt 21% van de respondenten in het afgelopen jaar minder vlees te hebben gegeten, mede door gezondheids-, milieu- en dierenwelzijnsredenen. Interessant is dat een deel van de consumenten wel interesse toont in een verminderde vleesconsumptie, maar moeite heeft met de praktische uitvoering ervan.

Dit onderzoek, uitgevoerd op 25 en 26 maart 2024, biedt een inzicht in de complexe verhouding tussen consumentengedrag, milieuoverwegingen en economische factoren binnen de Nederlandse voedingsindustrie. Het laat zien hoe beleidswijzigingen van supermarkten en politieke besluiten direct invloed hebben op de keuzes van de consument.

Eenvandaag.avotros.nl

Terug naar boven