11-juni-2024 |
Zorgwek­kende cijfers voor Nederlandse zeevissers

Zorgwek­kende cijfers voor Nederlandse zeevissers

Nederlandse zeevissers staan voor een zwaar jaar. De kottervisserij leed in 2023 een verlies van 3,1 miljoen euro, een scherpe daling ten opzichte van de 3,7 miljoen euro winst in 2022. De garnalenvisserij zag een dramatisch verlies van 8 miljoen euro. De totale aanvoer daalde met 39%, van 48 miljoen kg in 2022 naar 34 miljoen kg in 2023, terwijl de opbrengst met 26% kelderde naar 176 miljoen euro. Met een krimpende vloot en stijgende kosten blijft de toekomst van de sector onzeker.

De vloot van actieve kotters kromp aanzienlijk, van 261 naar 216 vaartuigen. Deze krimp resulteerde in een daling van 17% in inzetdagen op zee. De twinrig- en quadrig-methoden waren eveneens verliesgevend met een gezamenlijk verlies van 1,5 miljoen euro. Alleen de boomkor- en flyshootvisserij zagen een bescheiden winst van respectievelijk 4,5 miljoen euro en 1,7 miljoen euro.

Dalende aanvoer en opbrengst

De totale aanvoer van de kottervloot daalde tot 34 miljoen kg vis en schaaldieren, een afname van 39%. Vooral de garnalenaanvoer kelderde met 54%, wat ook de totale opbrengst van de sector aanzienlijk beïnvloedde. De gemiddelde aanvoerprijs van vis steeg licht, maar kon het verlies in volume niet compenseren. Ondanks deze stijgingen zagen de vissers hun inkomsten fors teruglopen. De lagere brandstofkosten door dalende gasolieprijzen konden dit niet volledig opvangen.

Impact op andere visserijsegmenten

De grote zeevisserij, met acht trawlers, verloor in 2023 5 miljoen euro. Ook hier speelden verminderde inzet en dalende opbrengsten een grote rol. De kleinere zeevisserij en mosselkweek wisten bescheiden winsten te realiseren, maar ook hier was de totale aanvoer en opbrengst lager dan het jaar ervoor. De mosselkweek kende een hogere aanvoer maar zag de gemiddelde aanvoerprijs dalen.

Handel en verwerking onder druk

De internationale handel in vis daalde licht in 2023. De exportwaarde daalde met 3%, terwijl het exportvolume met 2% afnam. De importwaarde zakte eveneens, ondanks een lichte stijging in volume. Nederlandse verwerkers en handelaren worden steeds afhankelijker van geïmporteerde vis, door de afnemende aanvoer van Noordzeevis. Deze trend kan op lange termijn negatieve gevolgen hebben voor de verwerkende industrie in Nederland.

Toekomst van de visserij

De Nederlandse zeevisserij staat voor grote uitdagingen. De dalende aanvoer van Noordzeevis en de verouderende vloot zijn zorgwekkend. Investeringen in verduurzaming en modernisering blijven uit, mede door de moeilijke financiële situatie. De gemiddelde leeftijd van de kotters is inmiddels 39 jaar, wat wijst op een dringende behoefte aan vernieuwing. Het is essentieel voor de sector om strategieën te ontwikkelen die zowel duurzaamheid als economische levensvatbaarheid waarborgen.

Wur.nl

Terug naar boven