27-februari-2023 |
Vissers roepen noodtoestand uit en vragen koning om hulp

Vissers roepen noodtoestand uit en vragen koning om hulp

De Nederlandse vissers worden geconfronteerd met een crisis nu de Europese Unie van plan is alle Natura 2000-gebieden op zee te sluiten voor de visserij. Dit voorstel stuit op groot verzet van de visserijsector. De vissers hebben de noodtoestand uitgeroepen en hulp gevraagd aan koning Willem-Alexander.

De vissers maken zich zorgen over de toekomst van hun sector, aangezien ze nu al te maken krijgen met kleinere gebieden waar ze kunnen vissen. Nu er nog maar 50 van de 120 trawlerbedrijven over zijn, lijkt het einde van meer dan 60 bedrijven en het verlies van vers gevangen, niet gekweekte vis voor de Nederlanders nabij. De vissers pleiten voor erkenning van bestaand gebruik, waardoor langlopende visvergunningen kunnen worden afgegeven, de ongelijkheid met andere scheepvaart wordt opgeheven en natuur en visserij kunnen blijven gedijen.

Biodiversiteit

Het door de Europese Commissie voorgestelde verbod op bodemtrawlvisserij in beschermde zeegebieden maakt deel uit van een actieplan om de biodiversiteit tegen 2030 te beschermen en te herstellen. De visserijsector zal energie-efficiënter en minder afhankelijk van fossiele brandstoffen moeten worden. De voorgestelde sluiting van beschermde gebieden brengt echter 25% van de Europese visproductie in gevaar. De Nederlandse visserijsector zal hard worden getroffen omdat veel vissers gebruik maken van bodemtrawling en de garnalenvisserij vooral plaatsvindt in de beschermde gebieden van de Waddenzee en de Noordzee.

Brussel gaat te snel

Het voorgestelde verbod is door de visserijsector bekritiseerd en de Nederlandse Vissersbond vindt dat Brussel te snel gaat. Sommige vissersschepen zullen verder de zee op moeten, waardoor het voor hen moeilijk wordt om garnalen, die naar ondiepe wateren trekken, te vangen. De eerste gebieden zullen op 8 maart worden gesloten.

Als reactie op de crisis vragen Nederlandse vissers koning Willem-Alexander dringend om in te grijpen en hun sector te helpen beschermen. De noodoproep wordt binnenkort bij de koning bezorgd en iedereen kan hem ondertekenen om zijn steun te betuigen. De vissers hopen dat de erkenning van het bestaande gebruik een compromis mogelijk maakt tussen de bescherming van het milieu en het behoud van hun broodwinning.

Terug naar boven