17-augustus-2023 |
IJsproductie EU groeit met 5% in 2022

IJsproductie EU groeit met 5% in 2022

In 2022 steeg de ijsproductie in de EU met 5% tot 3,2 miljard liter. Duitsland leidde deze stijging met een productie van 620 miljoen liter, op de voet gevolgd door Frankrijk (591 miljoen liter) en Italië (571 miljoen liter). Opmerkelijk is dat Duitsland ook het meest betaalbare ijs produceerde met €1,5/liter, terwijl Frankrijk en Italië gemiddelde prijzen hadden van respectievelijk €1,9 en €2,3 per liter.

Opvallend was dat het ijs uit Oostenrijk het duurst was met een gemiddelde van €7,0 per liter, gevolgd door Denemarken en Finland met respectievelijk €4,4 en €2,8 per liter.

Op het gebied van handel exporteerden EU-landen 250 miljoen kg ijs, ter waarde van €930 miljoen, naar landen buiten de EU. Omgekeerd importeerden ze 61 miljoen kg ijs van buiten de EU, ter waarde van 203 miljoen euro, een daling van 14% ten opzichte van 2021. De export daalde marginaal met 2%.

Frankrijk stak met 53 miljoen kg, oftewel 21% van de totale uitvoer van ijs naar landen buiten de EU, er met kop en schouders bovenuit. Daarmee was Frankrijk de grootste ijsexporteur van de EU, beter dan Nederland (42 miljoen kg; 17% aandeel), Italië (31 miljoen kg; 13%), Duitsland (28 miljoen kg; 11%) en België (23 miljoen kg; 9%).

Ec.europa.eu

Terug naar boven