08-februari-2023 |
IFOAM sleept Eco-Score voor de rechter

IFOAM sleept Eco-Score voor de rechter

Spelers die betrokken zijn bij de ecologische omschakeling hebben hoge verwachtingen van informatiesystemen, zoals etiketten, met betrekking tot het milieueffect van producten en diensten. Informatiesystemen moeten de ecologische overgang van bedrijven versnellen, het aanbod voor de consument verbeteren en milieubescherming aanmoedigen. In de voedingssector steunen biologische bewegingen dergelijke indicatoren.

Maar deze informatiesystemen kunnen oneerlijk of misleidend zijn voor de consument. Om oneerlijke en misleidende etiketten te voorkomen, heeft IFOAM Organics Europe een rechtszaak aangespannen bij het Hof van Justitie in Parijs. De biologische beweging verzoekt dat het gebruik van milieu-etikettering van levensmiddelen, dat als oneerlijk voor de biologische productie en misleidend voor de consument wordt beschouwd, wordt beëindigd.

IFOAM daagt Ademe (Frans agentschap voor de ecologische overgang), Yuca, exploitant van het Yuka platform, Eco2 Initiative, exploitant van het Etiquettable platform, en Open Food Facts, ook en vooral als exploitant van een gelijknamig platform, die de ‘Eco-score’ gebruiken als milieu-etikettering.

Volgens Jan Plagge, voorzitter van IFOAM Organics Europe: "In plaats van greenwashing te bestrijden, dragen etiketteringsregelingen zoals de Eco-score ertoe bij. Ze kunnen consumenten misleiden over de biologische of niet-biologische aard van de levensmiddelen en bevoordelen producten uit de intensieve landbouw. De biologische beweging maakt zich zorgen over de verspreiding van dergelijke etiketteringsregelingen in verschillende EU-landen. Het is belangrijker dan ooit om consumenten beter te informeren over de milieuwaarde van hun voedselkeuze. Maar dit moet gebeuren met inachtneming van de Europese wetgeving inzake biologische landbouw wat betreft de gebruikte termen, en op basis van methodologieën die rekening houden met alle externe effecten van de verschillende landbouwproductiemethoden, met name op de biodiversiteit.”

Ifoam.bio

Terug naar boven