03-augustus-2022 |
Detailhandel reageert op voorstel wijziging minimumloon

Detailhandel reageert op voorstel wijziging minimumloon

Samen met collega-brancheorganisaties heeft het Vakcentrum gereageerd op de internetconsultatie over de wijziging Besluit en Regeling uitvoering Wet invoering minimumuurloon. De gezamenlijke branches in de brede detailhandel en winkelambachten kunnen zich niet vinden in het voorstel om een minimumuurloon op basis van een 36-urige werkweek in te voeren.

Dit voorstel komt bovenop het besluit om het minimumloon in tranches extra te verhogen met in totaal 7,5% én bovenop de inflatiecijfers. Achtergrond is dat het kabinet werk lonender wil maken door onder andere de bodem van het bestaansminimum te verstevigen.

De bezwaren:

  • Normale arbeidsduur op 36 uur werkt oneigenlijk kostenverhogend;
  • Stijging van het minimumloon pakt onevenredig hoog uit;
  • Maatregelen zorgen er niet voor dat werken meer loont, omdat lasten op arbeid niet worden verlaagd;
  • Er is geen sprake van integrale aanpak zoals in het SER MLT-advies geformuleerd;
  • Maatregelen grijpen in het sociale domein in, waardoor er onevenwichtigheid ontstaat en loongebouwen in elkaar worden gedrukt en onder water komen te staan.

Lees hier de volledige reactie

Vakcentrum.nl

Terug naar boven