09-februari-2024 |
BMEL wil verplichte oorsprongsla­be­ling op EU-niveau

BMEL wil verplichte oorsprongsla­be­ling op EU-niveau

Consumenten hechten steeds meer belang aan de herkomst van hun voedsel, daarom zet het Duitse Federale Ministerie van Voeding en Landbouw (BMEL) zich in voor een verplichte oorsprongslabeling op Europees niveau. Deze oproep weerspiegelt niet alleen de groeiende wens van consumenten om te weten waar hun voedsel vandaan komt, maar ook de vraag vanuit de landbouwsector naar meer transparantie.

Het verstrekken van oorsprongsinformatie stelt consumenten in staat om weloverwogen aankoopbeslissingen te nemen. Momenteel vereist de Europese regelgeving al oorsprongsvermeldingen voor bepaalde vleessoorten. Echter, het BMEL streeft naar een uitgebreidere regeling die uniform is voor alle lidstaten van de EU. Deze uitbreiding zou niet alleen de consumenteninformatie verbeteren, maar ook bijdragen aan eerlijke handelspraktijken en de bescherming van traditionele productiemethoden.

Recente ontwikkelingen in Duitsland: Uitbreiding van oorsprongslabeling voor vleesproducten

Sinds 1 februari 2024 heeft het BMEL verdere stappen gezet in de richting van meer oorsprongslabeling, met name voor niet-voorverpakte vleessoorten zoals varkens-, schapen-, geiten- en pluimveevlees. Deze nieuwe regelgeving, die nationaal wordt geïmplementeerd, breidt de bestaande EU-regels voor voorverpakt vlees uit naar niet-voorverpakte producten. Dit betekent dat consumenten niet alleen bij verpakte producten, maar ook bij verse, gekoelde of bevroren vleesproducten essentiële informatie zullen ontvangen over de herkomst van het vlees.

Vervolgstappen

Hoewel de uitbreiding van oorsprongslabeling voor vlees een belangrijke stap is, richt het BMEL zich ook op verdere maatregelen, met name in de buitenhuishoudelijke cateringsector. Daarnaast volgt het BMEL de ontwikkelingen op Europees niveau nauwlettend, met name de voorstellen van de Europese Commissie voor uitbreiding van oorsprongslabeling naar andere voedingsmiddelen, zoals melk, rijst en bepaalde groenten. De toekomst van voedselherkomstinformatie ziet er steeds transparanter uit, met Duitsland in de voorhoede van deze ontwikkeling.

Bmel.de

Terug naar boven