29-maart-2023 |
Aantal melkkoeien nauwelijks gedaald, wel minder varkens

Aantal melkkoeien nauwelijks gedaald, wel minder varkens

Het aantal melkkoeien in Nederland is in 2022 met 1,57 miljoen nagenoeg gelijk gebleven. Het aantal varkens nam het laatste jaar iets af, terwijl de geitenstapel in omvang licht groeide. Dit blijkt uit definitieve cijfers van de Landbouwtelling 2022 van het CBS.

Op 1 april 2022 telde Nederland 3,8 miljoen runderen, 0,4 procent meer dan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 waren er 6 procent minder runderen. 41 procent van het aantal runderen bestond vorig jaar uit melkkoeien, net als in 2021.

Het aantal bedrijven met melkvee laat al jaren een daling zien

Vorig jaar waren er 14,7 duizend bedrijven met melkvee, 3 procent minder dan in 2021. Ten opzichte van vijf jaar eerder is dat met bijna 20 procent afgenomen. Het gemiddeld aantal melkkoeien per bedrijf groeide in 2022 naar 107. Een jaar eerder was dit gemiddeld 103 per bedrijf en in 2017 telde een bedrijf met melkvee 94 melkkoeien.

Het totaal aantal vleeskalveren daalde in 2022 met 0,4 procent naar ruim 1 miljoen en bleef daarmee nagenoeg gelijk aan een jaar eerder. Vergeleken met 2017 is het aantal wel toegenomen; met 9 procent.

Omvang varkensstapel iets geslonken

De varkensstapel daalde in 2022 vergeleken met een jaar eerder; het aantal dieren nam 1,6 procent af naar 11,3 miljoen. Ten opzichte van 2017 telt de varkensstapel 9 procent minder dieren. Het aantal varkens is mede door de stoppersregeling en de subsidieregeling sanering varkenshouderij (SRV) sinds 2020 afgenomen.

Het aantal bedrijven met varkens daalde vorig jaar vergeleken met 2021 met 4 procent naar bijna 3,3 duizend. In vijf jaar tijd nam het gemiddeld aantal varkens per bedrijf met bijna 20 procent toe naar 3,4 duizend. Dit komt voornamelijk doordat relatief kleine bedrijven de afgelopen jaren gestopt zijn met het houden van varkens.

Geitenstapel blijft groeien

Het aantal melkgeiten steeg in 2022 met 1 procent naar bijna 489 duizend, vergeleken met vijf jaar eerder is de geitenstapel met 30 procent gegroeid. Meer dan de helft van de melkgeiten was vorig jaar in de provincies Noord-Brabant (137 duizend) en Gelderland (117 duizend) te vinden. In deze provincies is het aantal melkgeiten het laatste jaar niet verder toegenomen, dat is voor het eerst sinds de invoering van de geitenstop in 2017.

Cbs.nl

Terug naar boven