26-oktober-2022 |
Plantaar­dige sector wil uitstel nieuwe tarieven NVWA

Plantaar­dige sector wil uitstel nieuwe tarieven NVWA

De concurrentiepositie van de plantaardige sector staat onder druk door kabinetsplannen over nieuwe tarieven van de NVWA. PlantNet International heeft dinsdag 18 oktober 2022 een petitie aangeboden aan de Tweede Kamer.

Het kabinet wil dat de tarieven van NVWA diensten waar het bedrijfsleven voor moet betalen per 1 januari 2023 kostendekkend zijn. In 2022 brengt de NVWA ongeveer €120 miljoen bij het bedrijfsleven in rekening en vult de overheid ongeveer €35 miljoen aan omdat de tarieven niet volledig kostendekkend zijn.

Het nieuwe kostprijsmodel van de NVWA moet niet al per 1 januari 2023 worden ingevoerd, vindt PlantNet. "Met de huidige stand van zaken is mijn stellige overtuiging dat dit per 1 januari niet afgerond kan worden. Er is nog zoveel onduidelijkheid, er liggen nog zoveel onderwerpen op tafel, neem de tijd", aldus Henk Westerhof, voorzitter van PlantNet.

Daarnaast is er een onderwerp dat volgens Westerhof specifiek de plantaardige sector raakt. Dat gaat om activiteiten van de NVWA die nu nog niet in rekening worden gebracht, maar waarvan het kabinet wel vindt dat het bedrijfsleven de kosten moeten dragen.

Boerenbusiness.nl

Om de positie van Nederlandse bedrijven te versterken hebben de plantaardige brancheorganisaties met de oprichting van PlantNet International besloten om hun onderlinge samenwerking in de (internationale) handel te intensiveren. Tot deze organisatie zijn toegetreden: GroentenFruit Huis (groente en fruitketen), Plantum (veredeling en uitgangsmateriaal), Royal Anthos (bloembollen en boomkwekerij), VGB (bloemisterij), NAO (aardappelen) en AVAG (greenhouse en productietechnologie).

Terug naar boven