26-juli-2022 |
Btw-verlaging op groente en fruit in 2024

Btw-verlaging op groente en fruit in 2024

Het kabinet streeft ernaar om een btw verlaging op groente en fruit per 2024 in te voeren. Een onderzoek naar de uitvoerbaarheid hiervan moet hier begin 2023 uitsluitsel over geven. Op dit moment bestaat er voor de btw nog geen definitie van groente en fruit. Voordat een btw-nultarief op groente en fruit kan worden ingevoerd, moeten deze producten derhalve eerst worden afgebakend. Het kabinet zal in samenwerking met een extern bureau een onderzoek verrichten om de mogelijke afbakeningsvarianten in kaart te brengen en die te beoordelen op onder meer juridische houdbaarheid, doeltreffendheid, doelmatigheid, uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid.

Belasten van suiker

Een onderzoek naar het belasten van suiker via de frisdrankbelasting wordt naar verwachting eveneens in januari 2023 afgerond. Vervolgens zal uw Kamer zo spoedig mogelijk worden geïnformeerd over de uitkomsten en eventuele vervolgstappen. Een onderzoek naar een belasting op andere suikerhoudende producten wordt voorbereid en start in januari 2023. Naar verwachting zal de Kamer in september 2023 worden geïnformeerd over de uitkomsten en het eventuele vervolg hierop.

Het kabinet wil met betrekking tot de btw-verlaging voor groente en fruit de knoop zo snel mogelijk doorhakken. 

Terug naar boven