14-februari-2016 | Door: Gerhard Kwak

Exotische wildproducten

Onder exotisch wild verstaan we wildproducten van buiten Europa. Gezegd moet worden dat veel van deze producten in Nederland niet of heel slecht verkrijgbaar zijn. Wel zien we steeds vaker dat producten van bijvoorbeeld buffel, sruisvogel, bizon, krokodil en slang, om maar eens een paar voorbeelden te noemen, steeds vaker kunnen worden geleverd door gespecialiseerde groothandels. 

Voor meer informatie klik je hier naar: Wildplaza 

Producten

Terug naar boven